next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

13. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 10$ skaitīšanas sistēmā, pēc komata neizmantojot ciparus 0 un $ 9$. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} x^2+1\/,&{\rm ja}\;x\in \left[0;\fr...
...\smallskip\\  5^{x}\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\mathbb{Q}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [1;2)$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [1;2)$?

$\displaystyle f(x)=\frac{3}{(x-2)^4}\/.$    
2002-04-30