Matemātika  DU TSC  

Lineārā algebra I
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Linearās algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2009./2010. studiju gads, rudens semestris

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   8. lekcija.
 • Kolonnu elementārie pārveidojumi un matricas normālā forma
 • Matricas rangi
 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments   1. lekcija.
 • Kopu teorijas pamati
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   9. lekcija.
 • Matricu invertēšana
 • 9. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija.
 • Kopu faktorizācija un tiešais reizinājums
 • Attēlojumi un funkcijas
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   10. lekcija.
 • Matricas determinants
 • 10. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija.
 • Permutācijas
 • Attiecības
 • Algebriskās operācijas
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   11. lekcija.
 • Determinanta īpašības
 • Determinanta lietojumi
 • 11. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija (papildmateriāls).
 • Permutācijas paritāte
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   11. lekcija (papildmateriāls).
 • Determinanta īpašības

 

PDF dokuments   4. lekcija.
 • Skaitļu gredzeni un lauki
 • Pamatfakti par C
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   12. lekcija.
 • Lineārās telpas
 • 12. mājas darbs

 

PDF dokuments   5. lekcija.
 • Ievads matricu algebrā
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   13. lekcija.
 • Lineārā neatkarība, bāze un dimensija
 • 13. mājas darbs

 

PDF dokuments   6. lekcija.
 • Lineāru vienādojumu sistēmas
 • Lineāru vienādojumu sistēmu elementārie pārveidojumi
 • 6. mājas darbs

 

PDF dokuments   14. lekcija.
 • Lineāras telpas bāzes un dimensijas īpašības un lietojumi
 • 14. mājas darbs

 

PDF dokuments   7. lekcija.
 • Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana
 • 7. mājas darbs

 

PDF dokuments   15. lekcija.
 • Faktortelpa
 • 15. mājas darbs

 

PDF dokuments   7. lekcija (papildmateriāls).
 • Nezināmo substitūcijas metode
 • 7. mājas darbs

 

PDF dokuments   Svarīgākās pārbaudāmās zināšanas un prasmes.