nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. Reālā skaitļa modulis

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Matemātikas katedra


Vallija Gedroica


IEVADS MATEMĀTISKAJĀ ANALĪZĒ


2003ANOTĀCIJA

Mācību līdzeklī ir ietverti uzdevumi un īss teorijas izklāsts par šādām tēmām: reāla skaitļa modulis, funkcija, robeža, funkcijas nepārtrauktība. Darbā iekļauti uzdevumu atrisināšanas paraugi, auditorijā risināmie uzdevumi un mājas darbu uzdevumi. Pielikumā apkopoti uzdevumi individuālajam darbam.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. Reālā skaitļa modulis


2003-05-15