nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 7. Robežu izskaitļošana Augstāk: 6. Funkcijas robeža Previous: 6.1. Funkcijas galīga robeža

6.2. Funkcijas bezgalīga robeža


Apskata gadījumu, kad $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)$ ir bezgalība. Atkarībā no tā, vai $ a$ ir skaitlis vai viens no simboliem ``bezgalība'' (plus bezgalība, mīnus bezgalība, bezgalība bez zīmes), ir iespējami 12 gadījumi.

Piemēram, $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=+\infty$, $ a\in\mathbb{R}$.

Šoreiz simbolu $ +\infty$ sauc par funkcijas $ f(x)$ robežu punktā $ a$, ja jebkuram skaitlim $ M>0$ eksistē tāds $ \delta>0$, ka visiem $ x$, kuriem $ 0<\vert x-a\vert<\delta$, izpildās nevienādība $ f(x)>M$.

Ģeometriski tas nozīmē: lai cik liels arī nebūtu skaitlis $ M>0$, eksistē tāds intervāls $ (a-\delta; a+\delta)$, ka visiem $ x$ no šī intervāla funkcijas grafiks atrodas virs taisnes $ y=M$ (6.3. zīm.).

\includegraphics[height=7cm]{15.eps}

6.3. zīm.

Piemēram, $ \lim\limits_{x\rightarrow -\infty}f(x)=\infty$.

Šoreiz simbolu $ \infty$ sauc par funkcijas $ f(x)$ robežu punktā $ -\infty$, ja jebkuram skaitlim $ M>0$ eksistē tāds skaitlis $ N>0$, ka visiem $ x$, kuriem $ x<-N$, izpildās nevienādība $ \bigl\vert f(x)\bigr\vert>M$.

Ģeometriski tas nozīmē: lai cik liels arī nebūtu $ M>0$, eksistē tāds intervāls $ (-\infty;-N)$, ka visiem $ x$, kas pieder šim intervālam, funkcijas grafiks atrodas zem taisnes $ y=-M$ vai virs taisnes $ y=M$.
6.3. piem{\={e\/}}rs. 
Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt, ka

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow
-2}\frac{1}{2+x}=\infty\/.$

Skaitlim $ M=5$ atrast atbilstošo $ \delta$.

Izvēlas patvaļīgu skaitli $ M>0$, apskata nevienādību

$\displaystyle \left\vert\frac{1}{2+x}\right\vert>M$

un atrisina to attiecībā pret $ \vert x+2\vert$:

$\displaystyle \vert x+2\vert<\frac{1}{M}\/.$

Tādējādi $ \delta=\frac{1}{M}$.

Kādu arī neizvēlētos $ M>0$, eksistē $ \delta=\frac{1}{M}>0$, ka visiem $ x$, kuriem $ 0<\vert x+2\vert<\delta$, izpildās nevienādība

$\displaystyle \bigl\vert f(x)\bigr\vert=\frac{1}{\vert x+2\vert}>\frac{1}{\delta}=M\/.$

Tādējādi

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow-2}f(x)=\infty\/.$

Ja $ M=5$, tad $ \delta=\frac{1}{5}$.

Ģeometriski tas nozīmē, ka visiem $ x$, kas pieder intervālam

$\displaystyle \left(-2-\frac{1}{5};-2+\frac{1}{5}\right)=(-2,2;-1,8)\/,$

funkcijas grafiks atrodas zem taisnes $ y=-5$ vai virs taisnes $ y=5$ (6.4. zīm.).

\includegraphics[height=9cm]{16.eps}

6.4. zīm.

6.4. piem{\={e\/}}rs. 
Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt, ka

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow\infty}(x^2-1)=+\infty\/.$

Izvēlas patvaļīgu skaitli $ M>0$, apskata nevienādību

$\displaystyle x^2-1>M$

un atrisina to attiecībā pret $ \vert x\vert$:

$\displaystyle x^2>M+1\/,$

$\displaystyle \vert x\vert>\sqrt{M+1}\/,$

tādējādi

$\displaystyle N=\sqrt{M+1}\/.$

Kādu arī neizvēlētos $ M>0$, eksistē tāds $ N=\sqrt{M+1}>0$, ka visiem $ x$, kuriem $ \vert x\vert>\sqrt{M+1}$, izpildās nevienādība:

$\displaystyle f(x)=x^2-1>\left(\sqrt{M+1}\right)^2-1=M\/.$

Tādējādi

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow\infty}f(x)=+\infty\/.$

(6.5. zīm.).

\includegraphics[height=7cm]{17.eps}

6.5. zīm.


Auditorijā risināmie uzdevumi


Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt:

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -1}\frac{2}{x+1}=\infty;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow\frac{1}{2}}\frac{5}{2x-1}=\infty;$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 2}\frac{1}{(x-2)^2}=+\infty;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{2}{(x-1)^3}=-\infty;$    
$\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{1}{x^2-1}=\infty;$ $\displaystyle 6.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}=+\infty;$    
$\displaystyle 7.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -\infty}(x^2+1)=+\infty;$ $\displaystyle 8.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow\infty}(x^3-1)=\infty;$    
$\displaystyle 9.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 0}2^{\frac{1}{x^2}}=+\infty.$      


Mājas darba uzdevumi


Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt:

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 2}\frac{3}{2-x}=\infty;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -\frac{1}{3}}\frac{2}{1+3x}=\infty;$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 4}\frac{1}{(4-x)^2}=+\infty;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 2}\frac{5}{(2-x)^5}=\infty;$    
$\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -2}\frac{2}{x^2-4}=\infty;$ $\displaystyle 6.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -1}\frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^2}}=+\infty;$    
$\displaystyle 7.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow +\infty}(1-x^2)=-\infty;$ $\displaystyle 8.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow\infty}(1-x^4)=-\infty;$    
$\displaystyle 9.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 0}\left(1-e^{\frac{1}{x^2}}\right)=-\infty.$      


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 7. Robežu izskaitļošana Augstāk: 6. Funkcijas robeža Previous: 6.1. Funkcijas galīga robeža

2003-05-15