nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.2. Funkcijas bezgalīga robeža Augstāk: 6. Funkcijas robeža Previous: 6. Funkcijas robeža

6.1. Funkcijas galīga robeža


6.1. definīcija. 
Skaitli $ A$ sauc par funkcijas $ f$ robežu punktā $ a$
$ (a\in\mathbb{R})$, ja jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds $ \delta>0$ (atkarīgs no $ \varepsilon$), ka visiem $ x$, kuriem $ 0<\vert x-a\vert<\delta$, izpildās nevienādība

$\displaystyle \bigl\vert f(x)-A\bigr\vert<\varepsilon\/.$

No ģeometriskā viedokļa tas nozīmē: lai cik šaura arī nebūtu horizontālā josla starp taisnēm $ y=A-\varepsilon$ un $ y=A+\varepsilon$, funkcijas grafiks, izņemot varbūt punktu $ \bigl(a;f(a)\bigr)$, visiem $ x\in(a-\delta; a+\delta)$ atrodas šajā joslā (6.1. zīm.).

Raksta: $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=A$.

\includegraphics[height=6.5cm]{13.eps}

6.1. zīm.

6.1. piem{\={e\/}}rs. 
Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt, ka

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 1}(5x-4)=1\/.$

Skaitlim $ \varepsilon=0,5$ atrast atbilstošo $ \delta$. Sniegt ģeometrisko interpretāciju.

Pārveido starpību

$\displaystyle \vert f(x)-A\vert=\vert 5x-4-1\vert=5\vert x-1\vert\/.$

Atrisina nevienādību $ 5\vert x-1\vert<\varepsilon$ attiecībā pret $ \vert x-1\vert$:

$\displaystyle \vert x-1\vert<\frac{\varepsilon}{5}\/.$

Tādējādi var ņemt $ \delta=\frac{\varepsilon}{5}$.

Tātad jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tam atbilstošais $ \delta=\frac{\varepsilon}{5}>0$, ka visiem $ x$, kuriem $ 0<\vert x-1\vert<\delta$, t.i., $ 0<\vert x-1\vert<\frac{\varepsilon}{5}$, izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert f(x)-A\vert=\vert 5x-4-1\vert=5\vert x-1\vert<5\,\frac{\varepsilon}{5}=\varepsilon\/.$

Saskaņā ar funkcijas robežas definīciju $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=A$

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 1}(5x-4)=1\/.$

Ja $ \varepsilon=0,5$, tad $ \delta=\frac{0,5}{5}=0,1$.

\includegraphics[height=7cm]{14.eps}

6.2. zīm.

6.2. piem{\={e\/}}rs. 
Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt, ka

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 3}(x^2-2)=7\/.$

Skaitlim $ \varepsilon=0,001$ atrast atbilstošo $ \delta$.

Pārveido starpību

\begin{displaymath}\begin{split}\bigl\vert f(x)-A\bigr\vert&=\vert x^2-2-7\vert=...
...ert+6\bigr)=\\  &=\vert x-3\vert^2+6\vert x-3\vert. \end{split}\end{displaymath}    

Atrisina nevienādību

$\displaystyle \vert x-3\vert^2+6\vert x-3\vert<\varepsilon$

attiecībā pret $ \vert x-3\vert$.

Ja $ \vert x-3\vert$ apzīmē ar $ k$, tad iegūst nevienādību

$\displaystyle k^2+6k-\varepsilon<0\/.$

Atbilstošā kvadrātvienādojuma

$\displaystyle k^2+6k-\varepsilon=0$

saknes ir $ k_1=-3-\sqrt{9+\varepsilon}$ un $ k_2=-3+\sqrt{9+\varepsilon}$.

Nevienādības

$\displaystyle k^2+6x-\varepsilon<0$

atrisinājums ir

$\displaystyle -3-\sqrt{9+\varepsilon}<k<-3+\sqrt{9+\varepsilon}\/.$

Tādējādi

$\displaystyle -3-\sqrt{9+\varepsilon}<\vert x-3\vert<-3+\sqrt{9+\varepsilon}\/.$

Tā kā

$\displaystyle -3-\sqrt{9+\varepsilon}<0\/,$

tad

$\displaystyle 0<\vert x-3\vert<-3+\sqrt{9+\varepsilon}\/.$

Tātad var ņemt $ \delta=-3+\sqrt{9+\varepsilon}$.

Kādu arī neizvēlētos $ \varepsilon>0$, eksistē tam atbilstošais $ \delta=-3+\sqrt{9+\varepsilon}$, ka visiem $ x$, kuriem

$\displaystyle 0<\vert x-3\vert<-3+\sqrt{9+\varepsilon}\/,$

izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert f(x)-A\vert=\vert x^2-2-7\vert<\varepsilon\/.$

Saskaņā ar funkcijas robežas definīciju

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 3}(x^2-2)=7\/.$


Auditorijā risināmie uzdevumi


Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt dotās vienādības. Skaitlim $ \varepsilon=0,1$ atrast atbilstošo $ \delta$.

  1. $\displaystyle (a)$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 2}(2x-1)=3;$ $\displaystyle (b)$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 4}\left(5-\frac{x}{4}\right)=4;$    
    $\displaystyle (c)$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 1}(5-3x^2)=2;$ $\displaystyle (d)$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 4}(x^2-4x+5)=5.$    

  2. Lietojot funkcijas robežas definīciju, pārbaudīt, vai ir pareiza vienādība $ \lim\limits_{x\rightarrow 1}(3x+2)=-1$.

Mājas darba uzdevumi


Lietojot funkcijas robežas definīciju, pierādīt dotās vienādības. Skaitlim $ \varepsilon=0,5$ atrast atbilstošo $ \delta$.

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow -1}(3x+5)=2;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 3}\left(\frac{x}{3}+4\right)=5;$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 1}(2x^2-3)=-1;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow 5}(x^2-5x+6)=6.$    nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.2. Funkcijas bezgalīga robeža Augstāk: 6. Funkcijas robeža Iepriekšējais: 6. Funkcijas robeža

2003-05-15