nkamais augstk iepriekjais saturs Matemtika DU TSC
Nkamais: Saturs Augstk: vallievads2ht Previous: 11. Pielikums

Literatra

1.
Dz. Boe, L. Biez, B. Silia, A. Strence. Uzdevumu krjums augstkaj matemtik. - R.: Zvaigzne, 1986.


2.
E. Kronbergs, P. Riva, Dz. Boe. Augstk matemtika. I. daa. - R.: Zvaigzne, 1988.


3.
M. Grebena, S. Novoselovs. Matemtisks analzes kurss. I. daa. - R.: LVI, 1952.


4.
V. Gedroics. Ievads matemtiskaj analz. - Daugavpils, 1989.
http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit2ht/index.html


5.
V. Gedroics, V. Gedroica. Elementrs funkcijas. - Daugavpils: DPI, 1992.


6.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..   
}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{.~- .: ,
1977.}}}$


7.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ .., ..,...
...
.. \-\-\-\-\- \-  , 
I.}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ , ,
.~- : \lq\lq '', 1974.}}}$


8.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ .. 
.~- .: , 1982.}}}$


9.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ .. 
  .~-}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{:
 , 1965.}}}$


10.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{
   }}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..~- , 1978.}}}$


11.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{~-~ \-
\-\-\-\-. \-.}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{\-.
\-. \-\-\-. \-\-. \-
\-\-}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ . \- ..~-
\-: . \-\- \-\-\-\-,}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{1988.}}}$


12.
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{  \-\-\-\-\-\- \-\-.
\- \-\-}}}$ $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ \-\-
\-\-\- ..~- .: \-\-, 19781.}}}$nkamais augstk iepriekjais saturs Matemtika DU TSC
Nkamais: Saturs Augstk: vallievads2ht Previous: 11. Pielikums


2003-05-15