nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas Augstāk: vallievads2ht Previous: 8 Bezgalīgi mazas funkcijas un to

9. Nepārtrauktas funkcijas


9.1. definīcija. 
Funkciju $ f$ sauc par nepārtrauktu punktā $ x_0\in
D(f)$, ja $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta
f(x_0)=0$, kur

$\displaystyle \Delta f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

ir funkcijas $ f$ pieaugums punktā $ x_0$.
9.2. definīcija. 
Funkciju $ f$ sauc par nepārtrauktu kopā $ E\subset
D(f)$, ja tā ir nepārtraukta šīs kopas katrā punktā.
9.3. definīcija. 
Funkciju, kas ir nepārtraukta savā definīcijas apgabalā, sauc par nepārtrauktu funkciju.
9.1. piem{\={e\/}}rs. 
Pierādīt, ka funkcija $ f(x)=2-x+x^2$ ir nepārtraukta punktā $ x_0=1$.

\begin{multline*}
\Delta f(1)=f(1+\Delta x)-f(1)=2-(1+\Delta x)+(1+\Delta x)^2-(2-1+1)=\\
=\Delta x+\Delta x^2=\Delta x(1+\Delta x).
\end{multline*}

Atrod

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta f(1)=\lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}
\Delta x(1+\Delta x)=0\/,$

saskaņā ar definīciju funkcija $ f(x)=2-x+x^2$ ir nepārtraukta punktā $ x_0=1$.

Ja ir jāpierāda funkcijas nepārtrauktība kādā kopā (vai definīcijas apgabalā), tad izvēlas patvaļīgu šīs kopas punktu $ x_0$ un pierāda funkcijas nepārtrauktību šajā punktā.

9.2. piem{\={e\/}}rs. 
Pierādīt, ka $ f(x)=\frac{1}{x+1}$ ir nepārtraukta funkcija.

$ D(f)=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$. Izvēlas patvaļīgu $ x_0\in
D(f)$, atrod $ \Delta f(x_0)$:

\begin{multline*}
\Delta f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\frac{1}{x_0+\Delta x+1}-\frac{1}{x_0+1}=\\
=\frac{-\Delta x}{(x_0+1)(x_0+\Delta x+1)}.
\end{multline*}

Tad

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta
f(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{-\Delta
x}{(x_0+\Delta x+1)(x_0+1)}=0\/.$

Tā kā $ x_0$ ir patvaļīgs funkcijas definīcijas apgabala punkts, tad funkcija $ f$ ir nepārtraukta funkcija.
9.3. piem{\={e\/}}rs. 
Pierādīt, ka $ f(x)=\sin x$ ir nepārtraukta funkcija.

Pieņem, ka $ x_0\in D(f)=\mathbb{R}$.

$\displaystyle \Delta f(x_0)=\sin(x_0+\Delta x)-\sin x_0=2\sin\frac{\Delta x}{2}
\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right)\/.$

Atrod

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta
f(x_0)=2\lim\limits_{\D...
...Delta x}{2}}\cdot\frac{\Delta
x}{2}\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right)=0\/,$

jo

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}
{\frac{\Delta x}{2}}\cdot\frac{\Delta x}{2}=1\cdot
0=0\;\;$un$\displaystyle \;\;\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right)$

ir ierobežota funkcija.

Tātad $ f(x)=\sin x$ ir nepārtraukta funkcija.


Auditorijā risināmie uzdevumi


Pierādīt, ka dotās funkcijas ir nepārtrauktas.

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;f(x)=2-x^2;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\frac{1}{x^2+1};$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;f(x)=e^x;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;f(x)=x-1.$    


Mājas darba uzdevumi


Pierādīt, ka dotās funkcijas ir nepārtrauktas.

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;f(x)=1-x^3;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\frac{1}{x+3};$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\sqrt[3]{2+x};$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\ln x.$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC Matemātika DU TSC
Nākamais: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas Augstāk: vallievads2ht Previous: 8 Bezgalīgi mazas funkcijas un to

2003-05-15