nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 10.2. Funkcijas pārtraukuma punkti un to Augstāk: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas Previous: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas

10.1. Funkcijas vienpusējās robežas


10.1. definīcija. 
Punktu $ A$ sauc par funkcijas $ f$ robežu punktā $ x=a$ ( $ a\neq+\infty$) no labās puses, ja punkta $ A$ patvaļīgai apkārtnei $ U(A)$ eksistē punkta $ x=a$ tāda apkārtne $ U(a)$, ka visiem $ x>a$ un $ x\in U(a)$ izpildās sakarība: $ f(x)\in
U(A)$.

Apzīmē:

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\ x>a}}f(x)=\lim\limits_{x\rightarrow{a+0}}f(x)
=f(a+0)\/.$

Analogi definē arī funkcijas robežu punktā no kreisās puses. Acīmredzami, ja funkcijai $ f$ punktā $ a$ eksistē vienādas vienpusējās robežas, tad šajā punktā tai eksistē robeža, kas ir vienāda ar tās vienpusējām robežām. Ir spēkā arī apgrieztais apgalvojums.

10.2. definīcija. 
Funkciju $ f$ sauc par nepārtrauktu punktā $ a\in
D(f)$ no kreisās puses (no labās puses), ja

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\ x<a}}f(x)=f(a)\;\;
(\lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\ x>a}}f(x)=f(a))\/.$

10.1. piem{\={e\/}}rs. 
$ \phantom{a}$
 1. $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
2\\ x>2}}\frac{\displaystyle{4}}{\displaystyle{(x-2)^3}}=+\infty$,

  jo $ (x-2)^3$ ir pozitīva bezgalīgi maza funkcija, kad $ x\rightarrow 2$;

  $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
2\\ x<2}}\frac{4}{(x-2)^3}=-\infty\/,$

  jo $ (x-2)^3$ ir negatīva bezgalīgi maza funkcija, kad $ x\rightarrow 2$.
 2. $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
0\\ x<0}}\left(6^{\frac{1}{x}}+5\right)=5$,

  jo $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
0\\ x<0}}6^{\frac{1}{x}}=0$ (ja $ x\rightarrow 0$, bet $ x<0$, tad $ \frac{1}{x}$ ir negatīva bezgalīgi liela funkcija);

  $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
0\\ x>0}}\left(6^{\frac{1}{x}}+5\right)=+\infty\/,$

  jo $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow
0\\ x>0}}6^{\frac{1}{x}}=+\infty$ (ja $ x\rightarrow 0$, bet $ x>0$, tad $ \frac{1}{x}$ ir pozitīva bezgalīgi liela funkcija).
 3. $ f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}
-\frac{1}{x-1}, & \text{ja} & x<0, \\
0, & \t...
...\text{ja} & 0<x<1, \\
2, & \text{ja} & 1\leq x\leq 2. \\
\end{array}\right.$

    $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x<0}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x<0}}\left(-\frac{1}{x-1}\right)=1,$   $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}x=0,$    
    $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x<1}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x<1}}x=1,$   $\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x>1}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x>1}}2=2.$    


Auditorijā risināmie uzdevumi


 1. Atrast vienpusējās robežas funkcijām

  $\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}-0}\tg 2x;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}+0}\tg 2x;$    
  $\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 2\\ x<2}}\frac{\lg(2-x)}{2-x};$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x>1}}\log_7\log_4x;$    
  $\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x<1}}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x-1}}};$ $\displaystyle 6.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\ x>1}}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x-1}}};$    
  $\displaystyle 7.$ $\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}\left(\frac{1}{\log_3x}+2\arccos x\right).$    

 2. Atrast vienpusējās robežas punktos $ x=0$ un $ x=\frac{\pi}{2}$ funkcijai

  $\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}
\frac{1}{x}, & \text{ja} & x<0, \\...
...x<\frac{\pi}{2}, \\
0, & \text{ja} & x>\frac{\pi}{2}. \\
\end{array}\right.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 10.2. Funkcijas pārtraukuma punkti un to Augstāk: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas Previous: 10. Vienpusējās robežas, to izskaitļošana. Funkcijas

2003-05-15