nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4. Apvērstā (inversā) funkcija Augstāk: 3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Previous: 3.1. Pāra un nepāra funkcijas

3.2. Periodiskas funkcijas


Apskata funkcijas, kuru definīcijas apgabali apmierina šādu nosacījumu: visiem $ x\in D(f)$ arī $ (x+nT)\in D(f)$ ( $ n\in\mathbb{Z},\;T\neq 0$).

3.3. definīcija. 
Funkciju $ f$ sauc par periodisku funkciju ar periodu $ T\neq 0$, ja katram $ x\in D(f)$ ir pareiza vienādība

$\displaystyle f(x+T)=f(x)\/.$

Par funkcijas periodiem der arī skaitļi $ nT$, kur $ n\in\mathbb{Z}$. Vismazāko no šiem skaitļiem sauc par mazāko pozitīvo periodu2.

3.2. piem{\={e\/}}rs. 
Pierādīt, ka $ f(x)=\sin 2x+\tg x$ ir periodiska funkcija un atrast tās periodu.

$ D(f)=\mathbb{R}$.

Tā kā sinusa periods ir $ 2\pi$ un tangensa periods ir $ \pi$, tad

\begin{displaymath}\begin{split}f(x)&=\sin 2x+\tg x=\sin(2x+2\pi)+\tg(x+\pi)=\\  &=\sin 2(x+\pi)+\tg(x+\pi)=f(x+\pi), \end{split}\end{displaymath}    

tātad dotā funkcija ir periodiska, un tās periods $ T=\pi$.
3.3. piem{\={e\/}}rs. 
Pierādīt, ka funkcija $ f(x)=\sin x^2$ nav periodiska.

Pieņem, ka eksistē tāds skaitlis $ T>0$, ka visiem $ x\in\mathbb{R}$ ir spēkā vienādība

$\displaystyle \sin x^2=\sin(x+T)^2.\eqno{(*)}$

Izvēloties $ x=0$, iegūst: $ 0=\sin T^2$. Izsakot $ T$ un ievietojot šo $ T$ vērtību vienādībā (*), nonāk pie pretrunas. Tās nozīmē, ka funkcija $ f(x)=\sin x^2$ nav periodiska3.


Auditorijā risināmie uzdevumi


Noteikt, vai funkcijas ir periodiskas, periodiskām funkcijām noteikt to periodus.

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;f(x)=4;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\sin x+\tg\frac{x}{2};$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;f(x)=3\cos\lambda x,\;\;\lambda~-\const;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\sin\pi x;$    
$\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\sqrt{\tg\frac{x}{2}}.$      


Mājas darba uzdevumi


$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\ctg\frac{x}{2};$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\tg(x-3);$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;f(x)=1+\sin\left(\frac{\pi x}{3}\right);$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\sin 2x+2\sin 3x;$    
$\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;f(x)=0,1\cos x+\cos 3x;$ $\displaystyle 6.$ $\displaystyle \;\;f(x)=\sin(wx+\varphi_0),$ kur $\displaystyle w,\varphi_0~- \const.$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4. Apvērstā (inversā) funkcija Augstāk: 3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Previous: 3.1. Pāra un nepāra funkcijas

2003-05-15