... (skat.1
Tā bieži apzīmē arī pašu funkciju $ f$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... periodu2
Parasti to sauc par periodu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... periodiska3
Skat.[12, 36. lpp.].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... apgabalā4
Ja $ f$ nav apvēršama $ D(f)$, tad izveido funkcijas sašaurinājumu uz kopu, kurā $ f$ ir apvēršama.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.5
Tiek izmantota formula $ (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.6
Tiek izmantota eksponentfunkcijas nepārtrauktība.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.7
Tiek izmantota robeža $ \lim\limits_{t\rightarrow
0}\frac{\frac{\pi t}{2}}{\tg\frac{\pi t}{2}}=1$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.8
Lasa: $ \alpha$ ir omikrons no $ \beta$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.9
Šoreiz $ \lim\limits_{x\rightarrow x_0}f(x)$ neeksistē.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.