... Dekarts1
Renē Dekarts (1596-1650) - franču matemātiķis un filozofs.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Paskāla2
Blēzs Paskāls (1623-1662) - franču matemātiķis, fiziķis un filozofs.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Fermā3
Pjērs Fermā (1601-1665) - franču matemātiķis un jurists.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... robežu1.1
Uzskata, ka šāda robeža eksistē.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...diferencējamu1.2
Šis nosaukums radies no latīņu valodas vārda ``diferentia", kas nozīmē ``starpība". Tiešām, nosakot atvasinājumu, ir jāsastāda argumentam un funkcijai vērtību starpības.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... kopa1.3
Kopa $ D_{1}$ iekļaujas šīs funkcijas definīcijas apgabalā $ D(f)$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... $ \frac{df}{dx}$1.4
Leibnics atvasinājumu apzīmēja ar $ \frac{df}{dx}$, bet vēlāk franču matemātiķis Ž ozefs Luī Lagranžs (1736 - 1813) ieteica to apzīmēt ar $ f'$. Ņūtona atvasinājuma apzīmējumu $ \dot{f}$ pašlaik matemātikā nelieto. Tomēr mehānikā arī šodien atvasinājumu pēc laika mēdz apzīmēt ar punktu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...$ x,$1.5
Šo vienādību var uzskatīt par punktā diferencējamas funkcijas definīciju.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat. 1.6
Izmantojot skaitļotāju, iegūsim, ka $ \sqrt{16,8}=4,0987803...$
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... patstāvīgi1.7
Pierāda, izmantojot atvasinājuma definīciju.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...[Rolla2.1
Mišels Rolls (1652-1719) - franču matemātiķis.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... nullēm2.2
Par funkcijas nulli sauc argumenta vērtību, kurai atbilstošā funkcijas vērtība ir vienāda ar nulli.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... patstāvīgi.2.3
Izveido palīgfunkciju $ F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$ un šai funkcijai pielieto Rolla teorēmu. Starpība $ g(b)-g(a)\neq 0$, jo citādi atrastos tāds $ c\in (a;b)$, ka $ g'(c)=0$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Lopitāla2.4
Gijoms Lopitāls (1661-1704)  - franču matemātiķis, pirmās iespiestās diferenciālrēķinu mācību grāmatas autors. Šo kārtulu (metodi) atklāja šveiciešu matemātiķis Johans Bernulli (1667-1748), bet 1696. gadā publicēja G. Lopitāls
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Teilora2.5
Bruks Teilors (1685-1731) - angļu matemātiķis.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... patstāvīgi3.1
Sastādīt funkciju, kas ir doto funkciju starpība, un tai pielietot 3.1. teorēmu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... zīmi3.2
Bieži ir noderīga tā saucamā intervālu metode.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...maksimuma3.3
[lat. maximum - pats lielākais]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... minimuma3.4
[lat. minimum - pats mazākais]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ekstrēma3.5
[lat. extremum - galējs]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...stacionāro3.6
[lat. stationarius - stāvošs, nekustīgs]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kritiskajiem3.7
izšķirošs, lūzuma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... patstāvīgi3.8
Izmantojot funkcijas grafika pārliekuma punkta definīciju; funkcijas grafika ieliekuma un izliekuma pietiekamo nosacījumu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... raksturīgos3.9
grafika krustpunkti ar asīm, ekstrēma un grafika pārliekuma punkti, papildpunkti.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... teorēmu,4.1
Uzskata, ka papildus funkcijas $ x=\varphi(t)$, $ y=\psi(t)$ ir divreiz diferencējamas intervālā $ (a;b)$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... loku.4.2
Parametrs $ t$ var būt ne vien laiks, bet arī kāds cits fizikāls vai ģeometrisks lielums.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.