nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Lopitāla kārtula Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.3. Lagranža teorēma

2.4. Košī teorēma (Teorēma par funkciju diferenču attiecību)

2.4. teorēma. Ja funkcijas $ f$ un $ g$ ir nepārtrauktas slēgtā intervālā $ [a;b]$ un diferencējamas šī intervāla iekšējos punktos, pie tam $ g'(x)\neq 0$, tad eksistē vismaz viens tāds intervāla iekšējais punkts $ c$, kurā

$\displaystyle \boxed{\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}\/.}$

Pierādīt patstāvīgi.2.3
2.4. piezīme. 
$ \phantom{}$

  1. Pierādot Košī teorēmu, starpības $ f(b)-f(a)$ un $ g(b)-g(a)$ nedrīkst pārveidot saskaņā ar Lagranža formulu, jo, tā rīkojoties, iegūtu

    $\displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c_{1})}{g'(c_2)},$

    kur $ c_1,\;c_2\in (a;b)$.
  2. Ja $ g(x)=x$, tad kā Košī teorēmas secinājums ir Lagranža teorēma.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Lopitāla kārtula Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.3. Lagranža teorēma

2002-01-21