nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.2. Līniju parametriskie vienādojumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS

4.1. Parametriski uzdotas funkcijas un to atvasināšana

Apskatīsim divas funkcijas $ x=\varphi(t)$ un $ x=\psi(t)$, kas definētas kaut kādā intervālā $ I$. Ja, piemēram, funkcija $ x=\varphi(t)$ ir stingri monotona šajā intervālā, tad tai eksistē apvērstā funkcija $ t=\lambda(x)$, kas definēta atbilstošajā kopā $ \varphi(I)$. Izveidosim saliktu funkciju $ y=\psi(\lambda(x))$, kas definēta kopā $ \varphi(I)$ un kas izsaka $ y$ kā argumenta $ x$ funkciju.

Pāreju no vienādojumiem

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
x=\varphi(t),\\
y=\psi(t)\
\end{array}\right.$

uz vienādojumu $ y=\psi(\lambda(x))$ sauc par parametra $ t$ izslēgšanu.

Parametra izslēgšana ne tik vien nav nepieciešama, bet bieži vien praktiski nav iespējama. Tāpēc parasti parametru neizslēdz un saka, ka argumenta $ x$ funkcija $ y=\psi(\lambda(x))=f(x)$ ir uzdota parametriski ar vienādojumiem

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
x=\varphi(t),\\
y=\psi(t)\
\end{array}\right.$

(parametrs $ t\in I$).

Noskaidrosim, kā, neizslēdzot parametru, atrast parametriski uzdotas funkcijas atvasinājumus.

4.1. teorēma.  Ja funkcijas $ x=\varphi(t)$ un $ y=\psi(t)$ ir definētas intervālā $ (a;b)$, ir diferencējamas punktā $ t_0\in(a;b)$, pie tam $ \varphi'(t_0)\neq 0$; funkcija $ x=\varphi(t)$ ir stingri monotona un nepārtraukta, tad funkcija $ y=\psi(\lambda(x))$ ir diferencējama punktā $ x_0=\varphi(t_0)$, pie tam

$\displaystyle \boxed{f'(x_0)=\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}\/.}$

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar 1.8. teorēmu (par apvērstas funkcijas atvasināšanu) funkcija $ t=\lambda(x)$ ir diferencējama punktā $ x_0=\varphi(t_0)$, pie tam $ \lambda'(x_0)=\frac{1}{\varphi'(t_0)}$.

Saskaņā ar 1.7. teorēmu (par saliktas funkcijas atvasināšanu) funkcija $ \;y=\psi(\lambda(x))=f(x)$ ir diferencējama punktā $ x_0$, pie tam

$\displaystyle f'(x_0)=\psi'(\lambda(x_0))\lambda'(x_0)=\psi'(t_0)\lambda'(x_0)=...
...0)\frac{1}{\varphi'(t_0)}=\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}\;.\blacktriangleleft$

4.1. piezīme. 
Ja 4.1. teorēmas nosacījumi ir izpildīti intervāla $ (a;b)$ katrā punktā $ t$, tad pēc formulas

$\displaystyle f'(x)=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

atrastais atvasinājums, acīmredzot, ir $ t$ funkcija, kas definēta šajā intervālā. Šo formulu pieraksta vēl šādā izskatā:

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\;.$

Izmantojot 4.1. teorēmu atkārtoti, var atrast arī augstāku kārtu atvasinājumus parametriski uzdotām funkcijām. Parādīsim, kā atrod otrās kārtas atvasinājumu $ \frac{d^2y}{dx^2}$. Var uzskatīt, ka funkcija $ \frac{dy}{dx}$ arī ir uzdota parametriski ar vienādojumiem

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\;,\quad x=\varphi(t)\/.$

Šai parametriski uzdotai funkcijai pielietojot 4.1. teorēmu,4.1 iegūstam

$\displaystyle \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)= \frac{\...
...{dx}{dt}- \frac{dy}{dt}\cdot\frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^3}\;.$    

4.2. piezīme. 
Praktiski $ \frac{d^2y}{dx^2}$ atrašanai šo formulu lieto reti, bet lieto to paņēmienu, ar kuru tika iegūta šī formula.
4.1. piemērs. 
Atrast $ \frac{dy}{dx}$ un $ \frac{d^2y}{dx^2}$ parametriski uzdotai funkcijai

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
x=\cos t,\\
y=\sin t.\
\end{array}\right.$

Šīs funkcijas apmierina 4.1. teorēmas nosacījumus katrā no intervāliem $ \frac{\pi}{2}k<t<\frac{\pi}{2}(k+1)$, kur $ k\in \mathbb{Z}$.

Katrā no šiem intervāliem var atrast $ \frac{dy}{dx}$ un $ \frac{d^2y}{dx^2}$.

Tā kā $ \frac{dx}{dt}=-\sin t$, $ \frac{dy}{dt}=\cos t$, tad

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\cos t}{-\sin t}=-\ctg t\;.$

Uzrakstīsim sistēmu:

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
\frac{dy}{dx}=-\ctg t,\\
x=\cos t.\
\end{array}\right.$

Atrodam

$\displaystyle \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{1}{\sin^2t}\;,\quad \frac{dx}{dt}=-\sin t\;.$

Tādējādi

$\displaystyle \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=
\frac{\frac{1}{\sin^2t}}{-\sin t}=-\frac{1}{\sin^3t}\;.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.2. Līniju parametriskie vienādojumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS

2002-01-21