nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.7. Elementāro pamatfunkciju atvasinājumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.5. Saliktas funkcijas atvasinājums

1.6. Apvērstas funkcijas diferencēšana

1.8. teorēma.  Ja funkcija $ \,f\,$ ir stingri monotona un nepārtraukta intervālā $ \;(a,b)\;$, ir diferencējama šī intervāla punktā $ \,x_0\,$, pie tam $ \;f'(x_0)\neq 0$, tad tās apvērstā funkcija $ g$ ir diferencējama atbilstošajā punktā $ y_0=f(x_0)$, pie tam

$\displaystyle \boxed{g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}\;.}$

$ \blacktriangleright$ Tā kā funkcija $ f$ ir stingri monotona un nepārtraukta intervālā $ (a,b)$, tad tai eksistē apvērstā funkcija $ g$, kas arī ir nepārtraukta atbilstošajā intervālā.

Izvēlēsimies argumenta $ x$ pieaugumu $ \Delta x$ un tam atbilstošo funkcijas $ f$ pieaugumu punktā $ x_0$ apzīmēsim ar $ \Delta y=\Delta
f(x_0)$. Sastādīsim funkcijas $ x=g(y)$ pieaugumu atbilstošajā punktā $ y_0=f(x_0)$, kas atbilst argumenta $ y$ pieaugumam $ \Delta
y$: $ \Delta g(y_0)=g(y_0+\Delta y)-g(y_0)$.

Izveidosim šādu attiecību

$\displaystyle \frac{\Delta g(y_0)}{\Delta y}=\frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta g(y_0)}}=
\frac{1}{\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}}\/.$

Šīs vienādības labajai pusei eksistē galīga robeža, kad $ \Delta x\rightarrow 0$ (jo funkcija $ f$ ir diferencējama punktā $ x_0$ un $ f'(x_0)\neq 0$), un šī robeža ir vienāda ar $ \frac{1}{f'(x_0)}$. Tas nozīmē, ka arī kreisajai pusei eksistē galīga robeža, kas ir vienāda ar $ \frac{1}{f'(x_0)}$. Tādējādi funkcija $ g$ ir diferencējama atbilstošajā punktā $ y_0$, pie tam $ g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$ (Tā kā funkcijas $ f$ un $ g$ ir nepārtrauktas atbilstoši punktos $ x_0$ un $ y_0$, tad $ \Delta
y\rightarrow 0$, kad $ \Delta x\rightarrow 0$, un otrādi). $ \blacktriangleleft$

1.10. piemērs. 
Atvasināt funkciju $ f(x)=\arcsin x$.

$\displaystyle f'(x)=(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=
\frac{1}{\sqrt{1-\sin^{2}y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\/.$

(Izmantojām, ka $ \cos y>0$, jo šoreiz $ y=\arcsin x\in
(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$).


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.7. Elementāro pamatfunkciju atvasinājumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.5. Saliktas funkcijas atvasinājums

2002-01-21