nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.8. Funkcijas augstāku kārtu atvasinājumi un Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.6. Apvērstas funkcijas diferencēšana

1.7. Elementāro pamatfunkciju atvasinājumi

Sastādīsim elementāro pamatfunkciju atvasinājumu tabulu.

$\displaystyle 1)\;$ $\displaystyle (C)'=0;$ $\displaystyle 9)\;$ $\displaystyle (\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}};$    
$\displaystyle 2)\;$ $\displaystyle (x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1};$ $\displaystyle 10)\;$ $\displaystyle (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}};$    
$\displaystyle 3)\;$ $\displaystyle (\sin x)'=\cos x;$ $\displaystyle 11)\;$ $\displaystyle (\arctg x)'=\frac{1}{1+x^{2}};$    
$\displaystyle 4)\;$ $\displaystyle (\cos x)'=-\sin x;$ $\displaystyle 12)\;$ $\displaystyle (\arctg x)'=-\frac{1}{1+x^{2}};$    
$\displaystyle 5)\;$ $\displaystyle (\tg x)'=\frac{1}{\cos^{2}x};$ $\displaystyle 13)\;$ $\displaystyle (\sh x)'=\ch x;$    
$\displaystyle 6)\;$ $\displaystyle (\ctg x)'=-\frac{1}{\sin^{2}x};$ $\displaystyle 14)\;$ $\displaystyle (\ch x)'=\sh x;$    
$\displaystyle 7)\;$ $\displaystyle (a^{x})'=a^{x}\ln a;$ $\displaystyle 15)\;$ $\displaystyle (\Th x)'=\frac{1}{\ch^{2}x};$    
$\displaystyle \;$ $\displaystyle (e^{x})'=e^{x};$      
$\displaystyle 8)\;$ $\displaystyle (\log_{a}x)'=\frac{1}{x\ln a};$ $\displaystyle 16)\;$ $\displaystyle (\cth x)'=-\frac{1}{\sh^{2}x}.$    
$\displaystyle \;$ $\displaystyle (\ln x)'=\frac{1}{x};$    

Formulas 1. - 4. un 7. var pierādīt, izmantojot atvasinājuma definīciju, piemēram,

\begin{multline*}
(a^{x})'=\lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{a^{x+\Delta
...
...lta
x\rightarrow 0}\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}=a^{x}\ln a\/.
\end{multline*}

Formulas 5. un 6. var pierādīt, izmantojot atvasinājuma definīciju vai uzrakstot šīs funkcijas attiecīgi kā $ \frac{\sin x}{\cos x}$ un $ \frac{\cos x}{\sin x}$ un pēc tam atvasinot kā dalījumu. Piemēram,

\begin{multline*}
(\tg x)'=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'=\frac{(\sin x)'\c...
...\\ =\frac{\cos^{2}x+\sin^{2}x}{\cos^{2}x}=\frac{1}{\cos^{2}x}\/.
\end{multline*}

Formulu 8. var pierādīt, izmantojot atvasinājuma definīciju vai apvērstas funkcijas diferencēšanas formulu.

Formulas 9. - 12. pierāda, izmantojot apvērstas funkcijas diferencēšanas formulu.

Lai pierādītu formulas 13.-16., katru no šīm funkcijām uzraksta attiecīgi kā

$\displaystyle \frac{e^{x}-e^{-x}}{2},\quad \frac{e^{x}+e^{-x}}{2},\quad \frac{\sh x}{\ch
x},\quad \frac{\ch x}{\sh x}$

un pēc tam atvasina, izmantojot diferencēšanas likumus.

Lai atvasinātu funkciju $ f(x)=u(x)^{v(x)}$, ir lietderīgi vispirms to uzrakstīt formā $ e^{v(x)\ln u(x)}$ un atvasināt kā saliktu funkciju vai arī izmantot tā saucamo logaritmisko diferencēšanu. Logaritmiskās atvasināšanas algoritms ir šāds: vispirms logaritmē doto funkciju, piemēram, pie bāzes $ e$, un tad atvasina iegūto vienādību.
1.11. piemērs. 
Atvasināt funkciju $ f(x)=(x+1)^{\sin x}$.

1. paņēmiens.

$\displaystyle f(x)=e^{\sin x\ln(x+1)}\/.$

\begin{multline*}
f'(x)=\left(e^{\sin x\ln(x+1)}\right)'=e^{\sin x\ln(x+1)}\left...
...x+1)^{\sin x}\left(\cos x\ln (x+1)+\frac{\sin
x }{x+1}\right)\/;
\end{multline*}

2. paņēmiens.

$\displaystyle \ln f(x)=\sin x\ln (x+1)\/;$

$\displaystyle (\ln f(x))'=(\sin x\ln(x+1))'\/;$

$\displaystyle \frac{1}{f(x)}f'(x)=\cos x\ln(x+1)+\frac{\sin x}{x+1}\/;$

\begin{multline*}
f'(x)=f(x)\left(\cos x\ln(x+1)+\frac{\sin x}{x+1}\right)=
\\ =...
...ft(\cos x\ln(x+1)+\frac{\sin
x}{x+1}\right)\/.\qquad\qquad\qquad
\end{multline*}

Logaritmisko atvasināšanu ir lietderīgi lietot arī tad, ja funkcijas izteiksmē ir vairāki reizinātāji vai dalītāji. Logaritmējot iegūst summu, kuras atvasinājumu var viegli atrast.
1.12. piemērs. 
Atvasināt funkciju $ f(x)=\frac{\left(x^{2}+1\right)^{4}e^{\sin
x}}{\sqrt{x(x-1)}}$.

Logaritmējam doto funkciju:

$\displaystyle \ln f(x)=4\ln (x^{2}+1)+\sin x-\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{2}\ln (x-1)\/.$

Atvasinām doto izteiksmi pēc $ x$:

$\displaystyle \frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{8x}{x^{2}+1}+\cos x-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2(x-1)}\/.$

No šīs sakarības atrodam, ka

\begin{multline*}
f'(x)=f(x)\left(\frac{8x}{x^{2}+1}+\cos
x-\frac{1}{2x}-\frac{1...
...(\frac{8x}{x^{2}+1}+\cos
x-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2(x-1)}\right).
\end{multline*}


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.8. Funkcijas augstāku kārtu atvasinājumi un Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.6. Apvērstas funkcijas diferencēšana

2002-01-21