nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Funkcijas monotonitātes nosacījumi Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ

3.1. Konstantas funkcijas nosacījums

3.1. teorēma.  Lai funkcija $ f$ būtu konstanta intervālā $ (a;b)$, ir nepieciešami un pietiekami, lai tai šajā intervālā eksistētu atvasinājums, kas ir vienāds ar nulli.

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība. Izriet no 1.3. teorēmas.

Pietiekamība. Jebkuriem diviem šī intervāla punktiem $ x_0$ un $ x$, kur $ x_0$ - fiksēts, bet $ x$ - patvaļīgs punkts, ir spēkā Lagranža formula: $ f(x)-f(x_0)=f'(c)(x-x_0)$, kur $ c$ atrodas starp $ x_0$ un $ x$.

Tā kā $ f'(c)=0$, tad $ f(x)-f(x_0)=0$ jeb $ f(x)=f(x_0)=$const. Tādējādi funkcija $ f$ ir konstanta intervālā $ (a;b)$. $ \blacktriangleleft$

Sekas. Ja divām intervālā $ (a;b)$ diferencējamām funkcijām ir vienādi atvasinājumi, tad šīs funkcijas var atšķirties tikai par konstanti.

Pierādīt patstāvīgi3.1.
3.1. piemērs. 
Pierādīt, ka $ \arcsin x+\arccos
x=\frac{\pi}{2}$.

Izveidosim divas funkcijas $ f(x)=\arcsin x$ un $ g(x)=-\arccos x$. Acīmredzami, visiem $ x\in (-1;1)$ ir spēkā $ f'(x)=g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Saskaņā ar sekām $ f(x)-g(x)=C$ jeb $ \arcsin x+\arccos x=C$. Lai atrastu konstantes vērtību, ievietosim šajā identitātē $ \,x=0\,$. Iegūsim $ \;\arcsin
0+\arccos 0=C\;$ jeb $ \;0+\frac{\pi}{2}=C$. Tādējādi $ C=\frac{\pi}{2}$ un $ \arcsin x+\arccos
x=\frac{\pi}{2}$. Ar tiešo pārbaudi var pārliecināties, ka vienādība ir spēkā arī šī intervāla galapunktos.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Funkcijas monotonitātes nosacījumi Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ

2002-01-21