nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Konstantas funkcijas nosacījums Augstāk: fun1_only Iepriekšējais: 2.8. Vingrinājumi

3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Konstantas funkcijas nosacījums Augstāk: fun1_only Iepriekšējais: 2.8. Vingrinājumi

2002-01-21