nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.8. Funkcijas grafika asimptotas Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.6. Funkcijas grafika ieliekums un izliekums

3.7. Funkcijas grafika pārliekuma punkti un to nosacījumi

3.8. definīcija. Funkcijas $ f$ grafika punktu $ M_0(x_0;y_0)$ sauc par tās grafika pārliekuma (infleksijas) punktu, ja tas atdala grafika izliekto daļu no ieliektās daļas un funkcija punktā $ x_0$ ir nepārtraukta.

Saskaņā ar šo definīciju punkts $ M_0(2;4)$ ir funkcijas $ f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ grafika pārliekuma punkts (skat. 3.11. piemēru).

Funkcijas grafiks attēlots 3.3. zīmējumā.
3.9. piezīme. 
Pārliekuma punktā $ M_0$ funkcijas grafika pieskarei no vienas puses jāatrodas virs grafika, bet no otras puses - zem grafika, t.i., šajā punktā pieskarei ir jākrusto funkcijas grafiks (3.18. zīm.).

\includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/29arma.eps}

3.18. zīmējums

No funkcijas grafika izliekuma un ieliekuma pietiekamā nosacījuma izriet pārliekuma punkta eksistences nepieciešamais nosacījums:

ja punkts $ M_0(x_0;f(x_0))$ ir funkcijas $ f$ grafika pārliekuma punkts, tad $ f''(x_0)=0$ vai arī punktā $ x_0$ funkcija nav divreiz diferencējama.

Formulētais nosacījums nevar būt par funkcijas grafika pārliekuma punkta pietiekamo nosacījumu. Piemēram, funkcijai $ f(x)=x^4$ punktā $ x_0=0$ $ f''(x_0)=0$, bet grafika punkts $ O(0;0)$ nav tā pārliekuma punkts.

3.8. teorēma.  (Funkcijas grafika pārliekuma punkta eksistences pietiekamais nosacījums).

Ja funkcija $ f$ ir nepārtraukta punktā $ x_0$ un, argumentam ejot caur punktu $ x_0$, otrās kārtas atvasinājums $ f''(x)$ maina zīmi, tad punkts $ M_0(x_0;f(x_0))$ ir funkcijas grafika pārliekuma punkts.

Pierādīt patstāvīgi3.8.
3.10. piezīme. 
Ja, argumentam ejot caur $ x_0$, $ f''(x)$ zīme nemainās, tad punkts ar abscisu $ x_0$ nav funkcijas grafika pārliekuma punkts.

Lai atrastu funkcijas grafika pārliekuma punktus, rīkojas šādi.
 1. Atrod funkcijas otrās kārtas atvasinājumu $ f''(x)$.
 2. Atrod tos punktus, kuros otrās kārtas atvasinājums ir nulle un arī tos funkcijas $ f$ nepārtrauktības punktus, kuros šī funkcija nav divreiz diferencējama.
 3. Izpēta otrās kārtas atvasinājuma zīmi šādu punktu apkārtnēs. Ja, argumentam ejot caur kādu no šiem punktiem $ x_0$, $ f''(x)$ zīme izmainās, tad punkts $ M_0(x_0;f(x_0))$ ir funkcijas grafika pārliekuma punkts.
3.12. piemērs. 
Atrast funkcijas $ f(x)=\sqrt[3]{x^2}+\frac{x^2}{9}$ grafika pārliekuma punktus.
 1. Atradīsim $ f'(x)=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}+\frac{2}{9}x$;

  $\displaystyle f''(x)=-\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}+\frac{2}{9}=\frac{2}{9}\frac{\sqrt[3]{x^4}-1}{\sqrt[3]{x^4}}\/.$

 2. Otrās kārtas atvasinājums ir nulle punktos $ -1$ un $ 1$; punktā 0 otrās kārtas atvasinājums ir bezgalīgs (šajā punktā funkcija ir nepārtraukta, bet nav divreiz diferencējama).
 3. Punkti $ -1,0$ un $ 1$ funkcijas definīcijas apgabalu sadala četros intervālos. Katrā no šiem intervāliem noteiksim $ f''(x)$ zīmi (3.19. zīm.).

  \includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/30arma.eps}

  3.19. zīmējums

  $\displaystyle f(\pm 1)=1+\frac{1}{9}=\frac{10}{9}\/.$

Funkcijas grafika pārliekuma punkti ir $ M_1\left(-1;\frac{10}{9}\right)$ un $ M_2\left(1;\frac{10}{9}\right)$. Funkcijas grafika punktā, kura abscisa ir 0, pārliekuma nav.

Vienlaicīgi ir atrasti arī funkcijas grafika ieliekuma un izliekuma intervāli. Funkcijas grafiks ir ieliekts intervālos $ (-\infty;-1)$ un $ (1;+\infty)$, bet izliekts - intervālā $ (-1;1)$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.8. Funkcijas grafika asimptotas Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.6. Funkcijas grafika ieliekums un izliekums

2002-01-21