nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.11. Vingrinājumi Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.9. Funkcijas pilnā pētīšana

3.10. Jautājumi

 1. Formulēt intervālā konstantas funkcijas nepieciešamo un pietiekamo nosacījumu.
 2. Ko var pateikt par divām funkcijām, kurām intervālā eksistē vienādi atvasinājumi?
 3. Formulēt intervālā augošas (vai dilstošas) funkcijas nepieciešamo nosacījumu.
 4. Sniegt intervālā augošas (vai dilstošas) funkcijas ģeometrisko interpretāciju.
 5. Vai ir spēkā 3.2. teorēmai apgrieztā teorēma?
 6. Formulēt intervālā augošas (vai dilstošas) funkcijas pietiekamo nosacījumu.
 7. Vai ir spēkā 3.3. teorēmai apgrieztā teorēma?
 8. Definēt funkcijas monotonitātes intervālus un sniegt to atrašanas kārtulu.
 9. Definēt funkcijas ekstrēma punktus un ekstrēmus.
 10. Formulēt funkcijas ekstrēma nepieciešamo nosacījumu.
 11. Vai ir spēkā 3.4. teorēmai apgrieztā teorēma?
 12. Definēt funkcijas stacionāro punktu un sniegt tā ģeometrisko interpretāciju.
 13. Definēt funkcijas kritiskos punktus un sniegt to ģeometrisko interpretāciju.
 14. Formulēt funkcijas ekstrēma pietiekamo nosacījumu, izmantojot pirmās kārtas atvasinājumu.
 15. Formulēt funkcijas ekstrēma noteikšanas pirmo kārtulu.
 16. Formulēt funkcijas ekstrēma pietiekamo nosacījumu, izmantojot otrās kārtas atvasinājumu.
 17. Formulēt funkcijas ekstrēma noteikšanas otro kārtulu.
 18. Kad drīkst pielietot funkcijas ekstrēma noteikšanas pirmo kārtulu un kad - otro?
 19. Formulēt funkcijas vismazākās un vislielākās vērtības atrašanas kārtulu.
 20. Definēt intervālā izliektu (vai ieliektu) grafiku.
 21. Formulēt funkcijas grafika ieliekuma (vai izliekuma) pietiekamo nosacījumu.
 22. Sniegt funkcijas grafika ieliekuma un izliekuma intervālu atrašanas kārtulu.
 23. Definēt funkcijas grafika pārliekuma punktu un sniegt tā ģeometrisko interpretāciju.
 24. Formulēt funkcijas grafika pārliekuma punkta eksistences nepieciešamo nosacījumu.
 25. Formulēt funkcijas grafika pārliekuma punkta eksistences pietiekamo nosacījumu.
 26. Sniegt funkcijas grafika pārliekuma punkta atrašanas kārtulu.
 27. Definēt funkcijas grafika vertikālo asimptotu.
 28. Definēt funkcijas grafika slīpo asimptotu.
 29. Formulēt funkcijas grafika slīpās asimptotas eksistences nepieciešamo un pietiekamo nosacījumu.
 30. Definēt funkcijas grafika horizontālo asimptotu.
 31. Sniegt funkcijas pilnās pētīšanas shēmu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.11. Vingrinājumi Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.9. Funkcijas pilnā pētīšana

2002-01-21