nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.7. Jautājumi Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.5. Lopitāla kārtula

2.6. Teilora formula

Teilora 2.5 formulā funkcija tiek aproksimēta (tuvināti izteikta) ar polinomiem, kurus sauc par Teilora polinomiem. Teilora formulu lieto gan diferencējamas funkcijas vērtību tuvinātai aprēķināšanai, gan teorētisku jautājumu apskatā. Pieņemsim, ka funkcija $ f$ ir $ (n+1)$ reizi diferencējama punkta $ x_0$ apkārtnē. Noteiksim tādu $ n$-tās pakāpes polinomu $ P_n(x)$, lai tas aproksimētu doto funkciju $ f$ punkta $ x_0$ apkārtnē. Par šo aproksimācijas polinomu izraudzīsimies šādu polinomu

\begin{multline}
P_n(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x...
...cdots +\\
+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{n}.\qquad\qquad\qquad
\end{multline}

(Acīmredzot, $ P_n(x_0)=f(x_0)$, $ P'_n(x_0)=f'(x_0),\cdots$, $ P_{n}^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)$).

2.1. definīcija. Polinomu $ P_n(x)$, kas ir definēts ar formulu (2.1), sauc par funkcijas $ f$ $ n$-tās pakāpes Teilora polinomu pēc $ (x-x_0)$ pakāpēm. Polinoma koeficientus

$\displaystyle f(x_0),\;\frac{f'(x_0)}{1!},\;\frac{f''(x_0)}{2!},\;\cdots,\;\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

sauc par Teilora koeficientiem.

Starpību $ f(x)-P_n(x)$ apzīmēsim ar $ R_n(x)$, kas ir aptuvenās vienādības $ f(x)\approx P_n(x)$ kļūda.

Tātad $ f(x)-P_n(x)=R_n(x)$ jeb

\begin{multline}
f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^{2}+\cdots +\\
+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{n}+R_n(x).
\end{multline}

2.2. definīcija. Vienādību (2.2) sauc par funkcijas $ f$ Teilora formulu punkta $ x_0$ apkārtnē (jeb pēc $ (x-x_0)$ pakāpēm), bet $ R_n(x)$ - par tās atlikuma locekli.

\includegraphics[width=14cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/11arma.eps}

2.5. zīmējums

Izmantojot $ n$ reizes Lopitāla kārtulu, var parādīt, ka atlikuma loceklis $ \,R_n(x)\,$ ir augstākas kārtas bezgalīgi maza funkcija salīdzinājumā ar $ \;(x-x_0)^n\,$, kad $ x\rightarrow x_0$, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0\/.$

$ R_n(x)=0\left((x-x_0)^n\right)$, kad $ x\rightarrow x_0$.

Bez šīs formas atlikuma loceklim var būt arī citas formas. Aplūkosim, kā tas izskatās Lagranža formā vai Košī formā.

Izveidosim šādu funkciju

$\displaystyle \varphi(z)=f(x)-f(z)-\frac{f'(z)}{1!}(x-z)-\frac{f''(z)}{2!}(x-z)^2-
\ldots -\frac{f^{(n)}(z)}{n!}(x-z)^n\/,$

kur $ z$ atrodas starp $ x_0$ un $ x$ ($ x$ - fiksēts punkts no $ x_0$ apkārtnes).

Kā otru funkciju izvēlēsimies

$\displaystyle \psi(z)=(x-z)^{n+1}\/.$

Abas šīs funkcijas slēgtajā intervālā, kura galapunkti ir $ x_0$ un $ x$, apmierina Košī teorēmas nosacījumus, tāpēc

$\displaystyle \frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\psi(x)-\psi(x_0)}=\frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)}\/,$

kur $ c=x_0+\theta(x-x_0)\quad (0<\theta<1)$.

Ņemot vērā formulas, kas uzdod šīs funkcijas, iegūsim, ka

  $\displaystyle \varphi(x)=0\/;$ $\displaystyle \varphi(x_0)$ $\displaystyle =R_n(x)\/;$    
  $\displaystyle \psi(x)=0\/;$ $\displaystyle \psi(x_0)$ $\displaystyle =(x-x_0)^{n+1}\/;$    

\begin{multline*}
\varphi'(z)=f'(z)-\left(\frac{f''(z)}{1!}(x-z)-f'(z)\right)-\\...
...1)!}(x-z)^{n-1}\right)=\\
=-\frac{f^{(n+1)}(z)}{n!}(x-z)^{n}\/;
\end{multline*}

$ \psi'(z)=-(n+1)(x-z)^n$.

Tātad

$\displaystyle \varphi'(c)=-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n$

un

$\displaystyle \psi'(c)=-(n+1)(x-c)^n\/.$

Košī teorēmas formula iegūs šādu izskatu

$\displaystyle \frac{0-R_n(x)}{0-(x-x_0)^{n+1}}=\frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n}$

jeb

$\displaystyle \boxed{R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\/,}$

kur $ c=x_0+\theta(x-x_0)\/;\quad (0<\theta<1)$.

Šādi izsakās Teilora formulas atlikuma loceklis Lagranža formā. Parasti precīza $ c$ vērtība nav zināma: var apgalvot tikai to, ka $ c$ atrodas starp $ x_0$ un $ x$.

Teilora formula ar atlikuma locekli Lagranža formā izskatās šādi:

\begin{multline*}
f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots +\\
+\frac{f'^{(...
...^n+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\/,\qquad\qquad\qquad
\end{multline*}

kur $ c=x_0+\theta(x-x_0)\quad (0<\theta<1)$.

Apzīmējot $ \Delta x=x-x_0\/,\quad \Delta f(x_0)=f(x)-f(x_0)$,

\begin{multline*}
df(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),\;\ldots,\;
d^{n}f(x_0)=f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n,\\
d^{n+1}f(c)=f^{(n+1)}(c)(x-x_0)^{n+1}\/,
\end{multline*}

šī formula pārrakstās šādi:

$\displaystyle \Delta f(x_0)=df(x_0)+\frac{d^2f(x_0)}{2!}+\cdots +\frac{d^nf(x_0)}{n!}+
\frac{d^{n+1}f(c)}{(n+1)!}\/,$

kur $ c=x_0+\theta(x-x_0)\quad (0<\theta<1)$.
2.7. piezīme. 
Ievietojot $ n=0$, iegūsim Teilora formulas atsevišķu gadījumu, kas ir Lagranža formula.

Tagad funkciju $ \psi$ izvēlēsimies šādu: $ \psi(x)=x-z$. Arī šoreiz funkcijām $ \varphi$ un $ \psi$ pielietosim Košī teorēmu. Iegūsim Teilora formulas atlikuma locekli Košī formā:

$\displaystyle \boxed{R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))(1-\theta)^{n}}{n!}(x-x_0)^{n+1}\/,}$

kur $ 0<\theta<1$.
2.7. piemērs. 
Funkcijai $ f(x)=e^x$ uzrakstīt Teilora formulu ar atlikuma locekli Lagranža formā.

Uzrakstīsim Teilora formulu pēc $ x$ pakāpēm (jeb punkta $ x_0=0$ apkārtnē). Šai funkcijai

$\displaystyle f'(x)=f''(x)=\cdots =f^{(n)}(x)=f^{(n+1)}(x)=e^x\/.$

Tātad $ f(0)=f'(0)=f''(0)=\cdots =f^{(n)}(0)=1$ un $ f^{(n+1)}(c)=e^c$, kur $ c=\theta x\quad (0<\theta<1)$.

Teilora formula ar atlikuma locekli Lagranža formā šai funkcijai izskatās:

$\displaystyle e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots +\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\/,$

kur $ 0<\theta<1$.
2.8. piemērs. 
Funkcijai $ f(x)=\ln(1+x)$ uzrakstīt Teilora formulu ar atlikuma locekli Košī formā.

Šai funkcijai uzrakstīsim Teilora formulu punkta $ x_0=0$ apkārtnē. Šoreiz

\begin{multline*}
f'(x)=\frac{1}{1+x},\;f''(x)=\frac{-1}{(1+x)^2},\;\ldots,\;
f^...
...1)!}{(1+x)^n},\\
f^{(n+1)}(x)=(-1)^{n}\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}\/.
\end{multline*}

Tātad

\begin{multline*}
f(0)=\ln 1=0,\; f'(0)=1,\; f''(0)=-1,\;\ldots\;,\\
f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!\,,
f^{(n+1)}(c)=(-1)^n\frac{n!}{(1+c)^{n+1}}\/,
\end{multline*}

kur $ c=\theta x$, $ 0<\theta<1$.

Teilora formula ar atlikuma locekli Košī formā šai funkcijai izskatās:

$\displaystyle \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots +(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}-
\frac{(-1)^n(1-\theta)^n}{(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}\/,$

kur $ 0<\theta<1$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.7. Jautājumi Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.5. Lopitāla kārtula

2002-01-21