Matemātika  DU TSC  

Diskrētā matemātika
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Diskrētās matemātikas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika" studentiem.
 

Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi diskrētajā matemātikā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   1. lekcija
 • Diskrētā matemātika un tās apakšnozares
 • Kopu teorijas pamati
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   2. lekcija
 • Attēlojumi un funkcijas
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   3. lekcija
 • Attiecības
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   4. lekcija
 • Kopas apjoms
 • 4. mājas darbs
PDF dokuments   5. lekcija
 • Kombinatorikas pamati
 • 5. mājas darbs
PDF dokuments   6. lekcija
 • Klasiski kombinatorikas uzdevumi
 • 6. mājas darbs
PDF dokuments   7. lekcija
 • Ieslēgšanas-izslēgšanas formula
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija
 • Rekurento sakarību metode
 • 8. mājas darbs
PDF dokuments   9. lekcija
 • Veidotājfunkciju metode
 • 9. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija
 • Svarīgākie veidotājfunkciju tipi
 • Eksponenciālās veidotājfunkcijas
 • 10. mājas darbs
PDF dokuments   11. lekcija
 • Ievads grafu teorijā
 • 11. mājas darbs
PDF dokuments   Kontroldarbs

 

PDF dokuments   12. lekcija
 • Ievads grafu teorijā
 • Grafu izomorfisms un invarianti
 • 12. mājas darbs
PDF dokuments   13. lekcija
 • Grafu sakarīgums
 • 13. mājas darbs
PDF dokuments   14. lekcija
 • Koki
 • 14. mājas darbs
PDF dokuments   15. lekcija
 • Cikli
 • Neatkarīgums
 • Planaritāte
 • 15. mājas darbs