Matemātika  DU TSC  


Lineārā algebra II
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Lineārās algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2009./2010. studiju gads

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.


   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments  Ievads

 

 

PDF dokuments  1. lekcija.

 • Lineārie attēlojumi
 • Lineāro attēlojumu matricu pieraksts
 • 1. mājas darbs

PDF dokuments  7. lekcija.

 • Eiklīda telpu īpašības

 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments  2. lekcija.

 • Lineāro attēlojumu īpašības
 • 2. mājas darbs

PDF dokuments  8. lekcija.

 • Eiklīda telpu lietojumi

 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments  3. lekcija.

 • Lineāri izomorfismi
 • Lineāro attēlojumu un operatoru struktūra
 • 3. mājas darbs

PDF dokuments  8. lekcija (papildmateriāls).

 • Normālo sistēmu atrisināmība

 

PDF dokuments  4. lekcija.

 • Īpašvērtību un īpašvektoru lietojumi
 • Īpašvērtību un īpašvektoru īpašības
 • 4. mājas darbs

 

 PDF dokuments  9. nodarbība.

 • Matricu algebra

 • Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana

 • Matricu rindu un kolonnu pārveidojumi, rangs, normālā forma, invertēšana

 • Determinants

 • 9. mājas darbs

PDF dokuments  4. lekcija (papildmateriāls).

 • Perrona teorēma

 

PDF dokuments  10. nodarbība.

 • Lineāras telpas

 • Lineāra neatkarība, bāze un dimensija

 • Lineāri attēlojumi

 • 10. mājas darbs

PDF dokuments  5. lekcija.

 • k-algebras
 • Lineāro operatoru k-algebras
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments  11. nodarbība.

 • Lineāru attēlojumu struktūra

 • Bilineāras formas un skalārais reizinājums

 • Eiklīda telpu īpašības

 • 11. mājas darbs

PDF dokuments  6. lekcija.

 • Bilineārās formas
 • Vispārīgais realais skalārais reizinājums
 • 6. mājas darbs