Matemātika  DU TSC  

Lineārā algebra I
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Linearās algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2013./2014. studiju gads, rudens semestris

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   9. lekcija.
 • Lineārās telpas
 • 9. mājas darbs
 
PDF dokuments   1. lekcija.
 • Kopu teorijas pamati
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   10. lekcija.
 • Lineārā neatkarība, lineāras telpas bāzes
 • 10. mājas darbs
 
PDF dokuments   2. lekcija.
 • Ievads matricu algebrā
 • 2. mājas darbs
 
PDF dokuments   11. lekcija.
 • Lineārās telpas bāzes īpašības un lietojumi
 • 11. mājas darbs
 
PDF dokuments   2. lekcija (papildmateriāls).
 • Summēšana
 
 
PDF dokuments   3. lekcija.
 • Lineāru vienādojumu sistēmas
 • LVS elementārie pārveidojumi
 • 3. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   4. lekcija.
 • Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana
 • 4. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   5. lekcija.
 • Matricas rangi
 • 5. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   6. lekcija.
 • Matricu invertēšana
 • 6. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   7. lekcija.
 • Matricas determinants
 • 7. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   8. lekcija.
 • Determinanta īpašības
 • Determinanta lietojumi
 • 8. mājas darbs