next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: Saturs

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Fizikas katedra


E. TamanisVakuuma iegūšanas metodes
Anotācija

Mācību palīglīdzeklī ir apskatīti vakuuma iegūšanas principi un vairāku vakuumsūkņu uzbūve. Tas ir paredzēts studentiem, apgūstot molekulārfizikas kursu. To var izmantot arī skolēni un skolotāji. Darbam pievienots interaktīvs tests apgūto zināšanu pārbaudei.


2003-11-15