next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: 2.1. Tilpuma sūkņi Augstāk: Vakuuma iegūšanas metodes. Iepriekšējais: 1.3. Atsūknēšanas procesa teorija

2. Vakuumsūkņi


2003-11-15