next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: 2.4. Sorbcijas sūkņi Augstāk: 2. Vakuumsūkņi Iepriekšējais: 2.2. Strūklas sūkņi

2.3. Molekulārie sūkņi

Molekulārajos sūkņos gāze tiek pārvietota ar nepārtraukti kustībā esošām cietām virsmām. Turpmāk runāsim tikai par turbomolekulārajiem sūkņiem, jo molekulārie sūkņi izrādījās ekspluatācijā nedroši, un to izmantošana tika pārtraukta. Zīmējumā 2.6. (a), ir redzama turbomolekulārā sūkņa shematiska uzbūve.

Turbomolekulārais sūknis Turbomolekulārais sūknis
(a) (b)

2.6. zīmējums. Turbomolekulārais sūknis.

Šāda sūkņa galvanās sastāvdaļas ir rotoru diski 1 un statoru diski 2. Gan rotoriem, gan statoriem ir radiāli slīpi (attiecībā pret diska plakni leņķī $ 40 - 15^\circ$) kanāli, pie tam, rotora kanāli ir spoguļveidā attiecībā pret statora kanāliem (2.6. (b) zīm.). Šāda konstrukcija nodrošina gāzes kustību atsūknēšanas virzienā. Molekulas, kas iziet caur statora kanāliem un nonāk rotora kanālos no kreisās puses, ar lielu varbūtību izies caur rotora kanālu, jo kanāla sānu siena 1 virzās prom no molekulas, bet siena 2 - tai virsū. Tai pat laikā, molekulas no labās puses visticamāk tiks atstarotas no sienas 2 atpakaļ atsūknēšanas virzienā. Rezultātā, molekulas papildus siltumkustības ātrumam iegūst ātrumu, perpendikulāru rotora diska asij. Arī statora kanāli nodrošina molekulu kustību galvenokārt atsūknēšanas virzienā. Tādējādi, katrs disks rada nelielu spiedienu kritumu, un nerodas liela atpakaļejoša gāzes plūsma.

Turbomolekulārie sūkņi ir ātrdarbīgi (līdz pat 10 000 l/s), droši ekspluatācijā, tie nerada vakuumkameras piesārņojumu ar eļļu (eļļa tiek izmantota tikai rotoru gultņu eļļošanai, un smagās eļļas molekulas ļoti labi atstarojas no diskiem, kas nodrošina to nenokļūšanu vakuumkamerā), pie tam paliekošais vakuums tiem ir līdz pat $ 10^{-11}$ Torr. Vienīgais šo sūkņu trūkums - to cena.


next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: 2.4. Sorbcijas sūkņi Augstāk: 2. Vakuumsūkņi Iepriekšējais: 2.2. Strūklas sūkņi

2003-11-15