next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: 2.4.1. Absorbcijas (ceolīta) sūkņi Augstāk: 2. Vakuumsūkņi Iepriekšējais: 2.3. Molekulārie sūkņi

2.4. Sorbcijas sūkņi

Sorbcijas sūkņos atsūknējamā gāze tiek absorbēta sūkņa darba kamerā. To var panākt dažādām metodēm, kas arī nosaka dažādus sorbcijas sūkņu veidus.


2003-11-15