Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Fizika

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

E. Tamanis

Vakuums iesācējiem


PDF dokuments 

"Vakuums iesācējiem" ir uzskatāms par šī paša autora darba "Vakuuma iegūšanas un metodes" pilnveidotu un atjaunotu versiju. Mācību palīglīdzeklī ir apskatīti vakuuma iegūšanas principi. Tas ir paredzēts studentiem, apgūstot molekulārfizikas kursu, kā arī iepazīstoties ar vakuumtehniku.  To var izmantot arī skolēni, skolotāji un jebkurš interesents.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

E. Tamanis

Vakuuma iegūšanas metodes


PDF dokuments     HTML dokuments

Mācību palīglīdzeklī ir apskatīti vakuuma iegūšanas principi un vairāku vakuumsūkņu uzbūve. Tas ir paredzēts studentiem, apgūstot molekulārfizikas kursu. To var izmantot arī skolēni un skolotāji. Darbam pievienots interaktīvs tests apgūto zināšanu pārbaudei.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

E. Tamanis

Darbs ar rentgendifraktometru DRON-3M [
Work with X-ray diffractometer DRON-3M]

PDF dokuments

Darbs ir paredzēts kā rokasgrāmata studentiem un visiem interesentiem, kuri vēlas strādāt ar rentgendifraktometru DRON-3M. Tas var noderēt arī kā palīglīdzeklis apgūstot rentgendifrakcijas metodes.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

V. Čadajevs

Cietvielu fizika


PDF dokuments

Mācību palīglīdzeklis pamatojas uz lekcijām, kuras autors daudzus gadus lasa DU studentiem - fiziķiem. Dotajā darbā ir mēģināts plašāk un sīkāk izklāstīt cietvielu fizikas pamatjautājumus, ņemot vērā pēdējos sasniegumus šajā nozarē. Galvenā uzmanība ir vērsta uz fizikālo parādību būtības skaidrojumu.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs