next up previous contents index Fizika DU TSC
Nākamais: 3. Spiediena mērīšanas iekārtas - manometri Augstāk: 2. Vakuumsūkņi Iepriekšējais: 2.4.3. Magnētiskie gāzizlādes sūkņi - magnetroni

2.5. Kondensācijas (kriogēnie) sūkņi

Kondensācijas sūkņos gāzi saista uz cietu vielu virsmām, kuras ir atdzesētas līdz ļoti zemām (kriogēnām) temperatūrām - $ \sim 20$ K. Šādi sūkņi pašlaik vairs faktiski netiek izmantoti, jo ir nepieciešamas dārgas zemu temperatūru uzturēšanas iekārtas. Līdzīgs princips ir zemu temperatūru slazdiem, kas ir domāti, lai uzlabotu ``tīrību'' vakuumkamerā - galvenokārt, lai nepieļautu sūkņu eļļu nokļūšanu vakuumkamerā. Bet arī šādu slazdu izmantošana ir retums, jo ir iespējams iegūt augstu vakuumu neizmantojot sūkņus, kuri rada eļļas piesārņojumu, piemēram, turbomolekulāros un magnetronus. Līdz ar to, šādu sūkņu uzbūvi neapskatīsim.
2003-11-15