Matemātika  DU TSC  


Polinomu algebra
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Polinomu algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" studentiem.

 

2013./2014. studiju gads, pavasara semestris

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.


   Interneta resursi polinomu algebrā


 

Lekciju materiāli

 

 

PDF dokuments  Ievads

 

PDF dokuments  7. lekcija

 • Vairāku argumentu polinomu dalīšana ar atlikumu

 • Polinomiālas vienādojumu sistēmas

 • 7. mājas darbs

PDF dokuments  1. lekcija

 • Gredzeni - atkārtojums no skaitļu teorijas kursa
 • Polinomu teorijas pamatfakti
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments  8. lekcija

 • Simetriskie polinomi

 • 8. mājas darbs

PDF dokuments  2. lekcija

 • Polinomu dalīšana ar atlikumu
 • LKD un MKD polinomu gredzenos
 • 2. mājas darbsPDF dokuments  3. lekcija

 • Faktorizācija vispārīgos un polinomu gredzenos
 • Polinomu faktorizācijas pamatfakti
 • 3. mājas darbsPDF dokuments  4. lekcija

 • Polinomu atvasināšana un tās pielietojumi faktorizācijā

 • Polinomu faktorizācija virs C un R
 • 4. mājas darbsPDF dokuments  5. lekcija

 • Faktorizācija virs Z un Q

 • 5. mājas darbsPDF dokuments  6. lekcija

 • Vairāku argumentu polinomi

 • 6. mājas darbs