Matemātika  DU TSC  

Diskrētā matemātika
Ph.D., vadošias pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Diskrētās matemātikas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika" studentiem.
 

Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi diskrētajā matemātikā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads


PDF dokuments   1. lekcija
 • Diskrētā matemātika un tās apakšnozares
 • Kombinatorikas pamati
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   2. lekcija
 • Klasiski kombinatorikas uzdevumi
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   3. lekcija
 • Uzdevumi, kas nav reducējami uz kombinācijām un variācijām
 • Ieslēgšanas-izslēgšanas formula (IIF, sieta likums)
 • 3. mājas darbs


PDF dokuments   4. lekcija
 • Rekurento sakarību metode
 • 4. mājas darbs


PDF dokuments   5. lekcija
 • Veidotājfunkciju metode
 • 5. mājas darbs


PDF dokuments   6. lekcija
 • Ievads grafu teorijā
 • 6. mājas darbs


PDF dokuments   7. lekcija
 • Grafu izomorfisms un invarianti
 • Apakšgrafu invarianti
 • 7. mājas darbs


PDF dokuments   8. lekcija
 • Grafu metriskie invarianti
 • Grafu sakarīgums
 • 8. mājas darbs


PDF dokuments   9. lekcija
 • Grafu sakarīgums
 • 9. mājas darbs


PDF dokuments   10. lekcija
 • Koki
 • 10. mājas darbs


PDF dokuments   11. lekcija
 • Cikli
 • Neatkarīgums un krāsošana
 • 11. mājas darbs


PDF dokuments   12. lekcija
 • Cikli
 • Neatkarīgums un krāsošana
 • Planaritāte
 • 12. mājas darbs


PDF dokuments   13. lekcija
 • Grafu algoritmi
 • 13. mājas darbs


PDF dokuments   14. lekcija
 • Grafu algoritmi II
 • 14. mājas darbs