Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs

armands.gricans@du.lv


Angļu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda

Fizioloģija Ekonomika Matemātika Matemātika

Fizika Fizika Sports Sports

Fizioloģija Fizioloģija Vēsture Vēsture

Ķīmija Ķīmija