Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Sports

J. Petrovskis

Daugavpils pilsētas un rajona visu laiku labākie vieglatlēti


HTML dokuments
Autors ir apkopojis Daugavpils pilsētas un rajona visu laiku labākos rezultātus vieglatlētikā līdz 01.11.2004. ieskaitot. Rezultātu saraksts tiks regulāri atjaunots.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: J. Petrovskis. Daugavpils novada XX gadsimta labākie vieglatlēti. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2000.

J. Petrovskis

Daugavpils pilsētas 2004. gada labākie vieglatlēti


HTML dokuments
Autors ir apkopojis Daugavpils pilsētas 2004. gada labākos rezultātus vieglatlētikā. Izmantoti oficiālo sacensību protokoli. Sarakstos iekļauti 1. jaunatnes sporta klases un augstāki rezultāti. Sarakstos iekļauti sportisti, kuri startē un pārstāv Daugavpils pilsētu. Autors ir sniedzis gada rezultātu analīzi un to salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu labākajiem rezultātiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

J. Petrovskis

Daugavpils pilsētas 2003. gada pieci labākie vieglatlēti


HTML dokuments
Autors ir apkopojis Daugavpils pilsētas 2003. gada labākos rezultātus vieglatlētikā. Izmantoti oficiālo sacensību protokoli. Sarakstos iekļauti tikai 3. sporta klases un augstāki rezultāti, izņemot trīssoļlēkšanu, kur ietverti rezultāti ar jaunatnes sporta klasi. Sarakstos iekļauti sportisti, kuri startē un pārstāv Daugavpils pilsētu. Autors ir sniedzis gada rezultātu analīzi un to salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu labākajiem rezultātiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

J. Petrovskis

Daugavpils pilsētas 2002. gada pieci labākie vieglatlēti


HTML dokuments
Autors ir apkopojis Daugavpils pilsētas 2002. gada piecus labākos rezultātus vieglatlētikā (disciplīnās, kurās nav bijis piecu rezultātu vai sasniegtie rezultāti ir pārāk zema līmeņa, ir atzīmēti tikai sezonas līdera sasniegumi). Autors ir sniedzis gada rezultātu analīzi un to salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu labākajiem rezultātiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs