Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Angļu valoda

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

B. Kalniņa

English for Junior Students
Part (a)


PDF dokuments
Grāmata "English for Junior Students" ir domāta universitātes jaunāko kursu studentiem jauna vārdu krājuma apgūšanai, komunikatīvo iemaņu izkopšanai un tālākveidošanai, kā arī teksta analīzes un interpretācijas prasmju attīstīšanai.
 • Unit 1. John Galsworthy
 • Unit 2. Agatha Christie
 • Unit 3. O. Henry
 • Unit 4. Charles Dickens
 • Unit 5. Archibald Joseph Cronin
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: B. Kalniņa. English for Junior Students. Part (a). - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 2000.

B. Kalniņa

English for Junior Students
Part (b)


PDF dokuments
Grāmata "English for Junior Students" ir domāta universitātes jaunāko kursu studentiem jauna vārdu krājuma apgūšanai, komunikatīvo iemaņu izkopšanai un tālākveidošanai, kā arī teksta analīzes un interpretācijas prasmju attīstīšanai.
 • Unit 6. W.S. Maugham
 • Unit 7. W.S. Maugham
 • Unit 8. Arthur Hailey
 • Unit 9. Joseph Lincoln Steffens
 • Unit 10. George Bernard Shaw
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: B. Kalniņa. English for Junior Students. Part (b). - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 2000.

H. Maršavs

English for Intermediate Students


PDF dokuments
Mācību grāmata ir domāta studentiem angļu valodas leksikas apguvei un tekstu interpretācijas iemaņu izkopšanai.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: H. Maršavs. English for intermediate students. - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 1999.

H. Maršavs

Phrase Structure in Modern English and Latvian


PDF dokuments
Monogrāfijā tiek risinātas adjektīvo, verbālo, adverbiālo un prepozicionālo vārdkopu problēmas.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: H. Maršavs. English for intermediate students. -Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 1998.

H. Maršavs

English for Senior Students
Part III (a)


PDF dokuments
Mācību grāmata ir domāta jaunāko kursu studentiem angļu valodas leksikas apguvei un tekstu analīzes iemaņu izkopšanai.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
H. Maršavs. English for Senior Students. Part III (a). - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 1999.

H. Maršavs

English for Senior Students
Part III (b)


PDF dokuments
Mācību grāmata ir domāta jaunāko kursu studentiem angļu valodas leksikas apguvei un tekstu analīzes iemaņu izkopšanai.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: H. Maršavs. English for Senior Students. Part III (b). - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 1999.

N. Minova

Student information guide to Lexicology


PDF dokuments
 • What do you need for the course?
 • Attendance.
 • What do you do if you are ill?
 • Homework.
 • Tests.
 • Course research paper.
 • Guidelines for assessing course paper presentation.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

N. Minova

Lexicology. Course description


PDF dokuments
 
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

S. Piļucka

Business English


PDF dokuments
Kurss "Biznesa angļu valoda" paredzēts vidējo kursu studentiem, kuru uzmanība koncentrēta uz angļu valodas praktisku izmantošanu vispārīgām biznesa vajadzībām.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: S. Piļucka. Business English. - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 1998.

L. Rumjanceva, B. Kalniņa

English Grammar
Morphology (I)


PDF dokuments
Grāmata "English Grammar. Morphology" (I) domāta universitātes jaunāko kursu studentiem gramatisko iemaņu izkopšanai un tālākveidošanai, kā arī studentu komunikatīvo prasmju attīstīšanai gramatikas jomā.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: L. Rumjanceva, B. Kalniņa. English Grammar. Morphology (I). - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2003.

L. Rumjanceva, B. Kalniņa

English Grammar.
Practice (II) Part 1


PDF dokuments
Grāmatas "English Grammar. Practice" (II) 1. daļa domāta universitātes jaunāko kursu studentiem gramatisko iemaņu izkopšanai un tālākveidošanai, kā arī studentu komunikatīvo prasmju attīstīšanai gramatikas jomā.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
L. Rumjanceva, B. Kalniņa. English Grammar. Practice (II) Part 1. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2003.

L. Rumjanceva, B. Kalniņa

English Grammar.
Practice (II) Part 2


PDF dokuments
Grāmata "English Grammar. Practice" (II) 2. daļa domāta universitātes jaunāko kursu studentiem gramatisko iemaņu izkopšanai un tālākveidošanai, kā arī studentu komunikatīvo prasmju attīstīšanai gramatikas jomā.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
L. Rumjanceva, B. Kalniņa. English Grammar. Practice (II) Part 2. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2003.

L. Sardiko

Guidelines on Writing a Term Paper, a Bachelor Paper, a Master Paper


PDF dokuments
Šī grāmata domāta kā palīglīdzeklis Humanitārās fakultātes studentiem, kuri specializējas angļu filoloģijā, viņu zinātniskās izpētes organizēšanā un zinātniskā darba uzrakstīšanā. Grāmatā arī iekļauti ieteikumi un zinātnisko darbu paraugi.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
L. Sardiko. Guidelines on Writing a Term Paper, a Bachelor Paper, a Master Paper. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2004.

O. Šostaka

Enjoy Talking English


HTML dokuments
Īsi aizraujoši stāsti un vingrinājumi sarunu valodas iemaņu attīstīšanai un lasīšanai, netulkojot tekstu.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: O. Šostaka. Enjoy Talking English. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1994.

O. Šostaka

Information Guide on Teaching Practise


PDF dokuments
Pedagoģiskās prakses informācijas materiāli universitātes docētājiem, studentiem, vidusskolas skolotājiem, direktoriem un prakses vadītājiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: O. Šostaka. Information Guide on Teaching Practise. - Daugavpils: DPU izdevniecība "Saule", 2000.