Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Ķīmija

A. Hivričs, M. Gorskis

ChemLat 1.2


Programma ChemLat 1.1 WinZip arhīvā

Programma ChemLat 1.2 (''Mazā ķīmijas rokasgrāmata'') ir paredzēta kā mācību resurss (palīglīdzeklis) tiem, kas apgūst gan ķīmijas kursu, gan ar ķīmiju saistītus mācību priekšmetus (bioloģiju, fiziku u.c.). Izmantojot šo programmu, ir iespējams iegūt informāciju par ķīmiskajiem elementiem un to savienojumiem latviešu valodā (pagaidām analogu šai programmai latviešu valodā nav). Bez Periodiskās tabulas un Šķīdības tabulas, ''Mazajā ķīmijas rokasgrāmatā'' atrodas Metālu elektroķīmisko spriegumu rinda, Nemetālu elektronegativitātes rinda un Skābju aktivitātes rinda.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
 

A. Hivričs, M. Gorskis, G. Kaspars

LabLat 1.1


Programma LabLat WinZip arhīvā

Programma LabLat 1.1 ir elektroniskā veidā izveidota rokasgrāmata par ķīmijas laboratorijas darbu un drošības tehnikas pamatiem. Tā ir paredzēta kā palīglīdzeklis skolēniem un studentiem, apgūstot laboratorijas darba tehnikas pamatus un ķīmijas skolotājiem, strādājot ar skolēniem. Programma var būt derīga arī studentiem, kuri apgūst zinātņu jomas, kas cieši saistās ar ķīmiju (ķīmijas tehnoloģija, vides zinātne, medicīna u. c.). Preču patērētāji atradīs šeit izsmeļošu informācija par sadzīvē lietojamiem nosacītajiem apzīmējumiem, kurus izmanto, raksturojot preču (vielu, materiālu un sadzīves ķīmijas līdzekļu) īpašības.

Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs