Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Latviešu valoda

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

R. Rimša, I. Saukāne

Uzdevumi un vingrinājumi latviešu valodas praktikumā


PDF dokuments
Uzdevumu un vingrinājumu krājums paredzēts studiju programmai "Humanitāro zinātņu bakalaurs latviešu filoloģijā (cittautu skolu beidzējiem)" latviešu valodas zināšanu pilnveidei.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
R. Rimša, I. Saukāne. Uzdevumi un vingrinājumi latviešu valodas praktikumā. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2003.