Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Vēsture

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

A. Ivanovs, D. Oļehnovičs, H. Soms

Ieteikumi Daugavpils Universitātes vēstures studiju programmas studiju darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanai


PDF dokuments
  • Darba struktūra un teksta noformēšana.
  • Zinātniskā aparāta izveide un noformēšana.
    • Izmantoto avotu un literatūras saraksta sastādīšana.
    • Atsauces un to noformēšana.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: A. Ivanovs, D. Oļehnovičs, H. Soms. Ieteikumi Daugavpils Universitātes vēstures studiju programmas studiju darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanai. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2004.