Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Ekonomika

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

E. Jermolajeva, J. Stašāne, D. Oļehnovičs, L. Paņina

Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedras studiju programmas metodiskie norādījumi studiju, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (2010)


PDF dokuments
Studiju, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodisko norādījumu mērķis ir dot iespēju Daugavpils Universitātes Sociālo zinatņu fakultātes Ekonomikas studiju programmā studējošajiem savlaicīgi iepazīties ar studiju, bakalaura un maģistra darbiem izvirzītajam prasībam, darbu izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs