Matemātika  DU TSC  

Algebriskās struktūras
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Algebrisko struktūru mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" un akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika"  studentiem.

 

2009./2010. studiju gads

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

 
PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   5. lekcija
 • Grupu reizinājumi
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   1. lekcija
 • Algebriskās operācijas
 • Binārās operācijas
 • Svarīgāko algebrisko struktūru pārskats
 • Algebras pētījumu virzieni
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   6. lekcija
 • Galīgās komutatīvās grupas
 • 6. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija
 • Grupu teorijas pamati
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   7. lekcija
 • Gredzeni
 • Ideāli un faktorgredzeni
 • 7. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija
 • Grupu morfismi un izomorfisms
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   8. lekcija
 • Lineārās telpas
 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija
 • Kongruences un blakusklases
 • Normālās apakšgrupas un faktorizācija
 • "Pirmā izomorfismu teorēma"
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   9. lekcija
 • Lineāro telpu struktūra
 • Lineārie attēlojumi
 • 9. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija (papildmateriāls)
 • Izomorfismu teorēmas

 

PDF dokuments   10. lekcija
 • Bāzes maiņa lineārajās telpās
 • Lineāro attēlojumu struktūra un invarianti
 • 10. mājas darbs