Matemātika  DU TSC  

Algebriskās struktūras
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Algebrisko struktūru mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" un akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika"  studentiem.

 

2008./2009. studiju gads

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

 
PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   7. lekcija
 • Gredzeni
 • Ideāli un faktorgredzeni
 • 7. mājas darbs
 
PDF dokuments   1. lekcija
 • Algebriskās operācijas
 • Binārās operācijas
 • Svarīgāko algebrisko struktūru pārskats
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   8. lekcija
 • Gredzenu tiešā summa
 • Moduļi
 • 8. mājas darbs
 
PDF dokuments   2. lekcija
 • Grupu teorijas pamati
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   9. lekcija
 • Lineārās telpas
 • 9. mājas darbs
 
PDF dokuments   3. lekcija
 • Daži svarīgi izomorfismi
 • Grupu veidotājsistēmas
 • Kongruences un blakusklases
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija
 • Lineāro telpu struktūra
 • Lineārie attēlojumi
 • 10. mājas darbs
 
PDF dokuments   4. lekcija
 • Normālās apakšgrupas un faktorizācija
 • "Izomorfismu teorēmas"
 • 4. mājas darbs
PDF dokuments   11. lekcija
 • Bāzes maiņa lineārajās telpās
 • Lineāro attēlojumu struktūra un invarianti
 • 11. mājas darbs
 
PDF dokuments   5. lekcija
 • Grupu reizinājumi
 • 5. mājas darbs
 
PDF dokuments   6. lekcija
 • Grupu struktūra
 • Galīgās komutatīvās grupas
 • 6. mājas darbs