Matemātika  DU TSC  


Polinomu algebra
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Polinomu algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" studentiem.

 

2009./2010. studiju gads, pavasara semestris

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.


   Interneta resursi polinomu algebrā


 

Lekciju materiāli

 

 

PDF dokuments  Ievads

 

 PDF dokuments  6. lekcija

 • Atlikumu klases polinomu gredzenos
 • Ideāli un faktorgredzeni
 • 6. mājas darbs

PDF dokuments  1. lekcija

 • Gredzeni - atkārtojums no skaitļu teorijas kursa
 • Polinomu teorijas pamatfakti
 • 1. mājas darbs

 PDF dokuments  6. lekcija (papildmateriāls)

 • Lauku paplašinājumi
 • Ideālu īpašības
 • Faktorgredzenu īpašības
 • 6. mājas darbs

PDF dokuments  1. lekcija (papildmateriāls)

 • Polinomu īpašības ar pierādījumiem
 • Viena argumenta pakāpju rindas
 • 1. mājas darbs

 PDF dokuments  7. lekcija

 • Vairāku argumentu polinomi
 • 7. mājas darbs

PDF dokuments  2. lekcija

 • Dalāmība patvaļīgos gredzenos
 • Eiklīda algoritms patvaļīgos gredzenos
 • Faktorizācija patvaļīgos gredzenos
 • 2. mājas darbs

PDF dokuments  8. lekcija

 • Vairāku argumentu polinomu dalīšana ar atlikumu
 • Grobnera bāzes
 • 8. mājas darbs

PDF dokuments  2. lekcija (papildmateriāls)

 • Viennozīmīgas faktorizācijas kritērijs
 • 2. mājas darbs

PDF dokuments  9. lekcija

 • Simetriski polinomi
 • 9. mājas darbs

PDF dokuments  3. lekcija

 • Polinomu faktorizācija
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments  4. lekcija

 • Pamatfakti par C
 • Polinomu faktorizācija virs R un C
 • 4. mājas darbs

 

 

PDF dokuments  4. lekcija (papildmateriāls)

 • Precīzas formulas 4. pakāpes polinomam (Ferrari-Euler formulas)
 • 4. mājas darbs

 

 

PDF dokuments  5. lekcija

 • Faktorizācija virs Z un Q
 • 5. mājas darbs