Matemātika  DU TSC  

 

Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē

Nr. 2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0053/0065


Skaitļu teorija
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Skaitļu teorijas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.
 

Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

PBSP "Informāciju tehnoloģijas"

 

PDF dokuments   1. lekcija
 • Skaitļu kopas
 • Veselo skaitļu kopteorētiskās un sakārtojuma īpašības
 • Veselo skaitļu aritmētiskās pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalīšana ar atlikumu
 • Veselo skaitļu dalāmības attiecība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   1. lekcija
 • Skaitļu kopas
 • Veselo skaitļu kopteorētiskās un sakārtojuma īpašības
 • Veselo skaitļu aritmētiskās pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalīšana ar atlikumu
 • Veselo skaitļu dalāmības attiecība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija
 • Pirmskaitļu īpašības
 • Aritmētikas pamatteorēma      
 • LKD un MKD
 • LKD un MKD īpašības
 • Eiklīda teorēma
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija
 • Pirmskaitļu īpašības
 • Aritmētikas pamatteorēma      
 • LKD un MKD
 • LKD un MKD īpašības
 • Eiklīda teorēma
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija
 • Eiklīda algoritms
 • Eiklīda algoritma pielietojums racionālu skaitļu reprezentēšanā ar ķēžu daļu palīdzību 
 • Eiklīda algoritma pielietojums vienādojumu risināšanā
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija
 • Eiklīda algoritms
 • Eiklīda algoritma pielietojums racionālu skaitļu reprezentēšanā ar ķēžu daļu palīdzību 
 • Eiklīda algoritma pielietojums vienādojumu risināšanā
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija
 • Gausa metodes un matricu formālisma atkārtojums
 • Lineāro Diofanta sistēmu risināšanas metode
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija
 • Atlikumu klases un to īpašības
 • Operācijas ar atlikumu klasēm
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   5. lekcija
 • Atlikumu klases un to īpašības
 • Operācijas ar atlikumu klasēm
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   5. lekcija
 • Atlikumu klašu operāciju (modulārās aritmētikas) īpašības
 • Modulārās aritmētikas pielietojumi
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   6. lekcija
 • Atlikumu gredzena īpašības
 • Eilera funkcija un tās īpašības
 • 6. mājas darbs
PDF dokuments   6. lekcija
 • Invertējamo atlikumu klašu kopas $U_m$ īpašības
 • 6. mājas darbs
PDF dokuments   7. lekcija
 • Fermā un Eilera teorēmas
 • Modulārās aritmētikas pielietojumi
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   7. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija
 • Invertējamo atlikumu klašu kopas $U_m$ īpašības
 • 8. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās
 • 8. mājas darbs
PDF dokuments   9. lekcija
 • Primitīvās saknes un indeksi
 • 9. mājas darbs

 

PDF dokuments   9. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās ar saliktu moduli
 • 9. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos
 • 10. mājas darbs

 

PDF dokuments   10. lekcija
 • Skaitļu teorijas pielietojumi informācijas aizsardzībā
 • 10. mājas darbs
PDF dokuments   11. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos ar saliktu moduli
 • 11. mājas darbs

 

PDF dokuments   Literatūra
PDF dokuments   12. lekcija
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos - kvadrātiskie vienādojumi
 • 12. mājas darbs

 

 
PDF dokuments   13. lekcija
 • Skaitļu teorijas pielietojumi informācijas aizsardzībā
 • 13. mājas darbs

 

 
PDF dokuments   14. lekcija
 • Skaitļu teorija un ģeometrija
 • Skaitļu teorijas slavenākās neatrisinātās problēmas
 • 14. mājas darbs
 
 

PDF dokuments   Literatūra