Matemātika  DU TSC  

Skaitļu teorija
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Skaitļu teorijas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2008./2009. studiju gads

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

ABSP "Datorzinātnes"

 

PDF dokuments   Ievads PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   1. lekcija.
 • Skaitļu kopas
 • Veselo skaitļu pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalīšana ar atlikumu
 • Veselo skaitļu dalamības attiecība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   1. lekcija.
 • Skaitļu kopas
 • Veselo skaitļu pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalīšana ar atlikumu
 • Veselo skaitļu dalamības attiecība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija.
 • Pirmskaitļu īpašības
 • Aritmētikas pamatteorēma      
 • LKD un MKD
 • LKD un MKD īpašības
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija.
 • Pirmskaitļu īpašības
 • Aritmētikas pamatteorēma      
 • LKD un MKD
 • LKD un MKD īpašības
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija.
 • Eiklīda algoritms
 • Eiklīda algoritma pielietojumi
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   3. lekcija.
 • Eiklīda algoritms
 • Eiklīda algoritma pielietojumi
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija.
 • Gausa metodes un matricu formālisma atkārtojums
 • Lineāro Diofanta sistēmu risināšanas metode
 • 4 mājas darbs
PDF dokuments   4. lekcija.
 • Atlikumu klases un to īpašības
 • Operācijas ar atlikumu klasēm
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   5. lekcija.
 • Atlikumu klases un to īpašības
 • Operācijas ar atlikumu klasēm
 • 5. mājas darbs
PDF dokuments   5. lekcija.
 • Atlikumu klašu operāciju (modulārās aritmētikas) īpašības
 • Modulārās aritmētikas pielietojumi
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   6. lekcija.
 • Atlikumu gredzena īpašības
 • Atlikumu gredzeni un algebriskās struktūras
 • Eilera funkcija un tās īpašības
 • 6. mājas darbs
PDF dokuments   6. lekcija.
 • Invertējamo atlikuma klašu kopas $U_m$ īpašības
 • 6. mājas darbs

 

PDF dokuments   7. lekcija.
 • Fermā un Eilera teorēmas
 • Modulārās aritmētikas pielietojumi
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   7. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās
 • 7. mājas darbs

 

PDF dokuments   8. lekcija.
 • Invertējamo atlikuma klašu kopas $U_m$ īpašības
 • 8. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās
 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments   9. lekcija.
 • Primitīvās saknes un indeksi
 • 9. mājas darbs
PDF dokuments   9. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu kopās ar saliktu moduli
 • 9. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos - pamatfakti un vienkāršākie speciālgadījumi
 • 10. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija.
 • Skaitļu teorijas pielietojumi informācijas aizsardzībā
 • 10. mājas darbs

 

PDF dokuments   11. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos ar saliktu moduli
 • 11. mājas darbs

 

PDF dokuments   12. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos - kvadrātiskie vienādojumi
 • 12. mājas darbs

 

PDF dokuments   13. lekcija.
 • Kvadrātiskās reciprocitātes teorēma
 • Kvadrātiskie vienādojumi saliktiem moduļiem
 • Augstāku pakāpju atlikumi
 • 13. mājas darbs

 

PDF dokuments   14. lekcija.
 • Skaitļu teorijas pielietojumi informācijas aizsardzībā
 • 14. mājas darbs

 

PDF dokuments   15. lekcija.
 • Aritmētiskās funkcijas
 • 15. mājas darbs

 

PDF dokuments   16. lekcija.
 • Pirmskaitļi
 • Skaitļu teorija un ģeometrija
 • 16. mājas darbs

 

PDF dokuments   17. lekcija.
 • Skaitļu teorija un ģeometrija
 • 17. mājas darbs