nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Tāllēkšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 100 m barjerskrējiens

400 m barjerskrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 1:02,3 Karole Olga 1963. DPU 14.08.1986. Rīgā D. Maļina
2. 1:03,28 Šalajeva Jūlija 1981. 16. vsk. 18.07.1997. Rīgā R. Zigmunds
3. 1:03,5 Gaidele Anita 1960. Špoģu vsk. 24.08.1979. Dobelē G. Misļakins
4. 1:03,5 Volodzko Ināra 1965. 15. vsk. 10.08.1982. Rīgā D. Maļina
5. 1:03,7 Rusgaite Mārīte 1957. RPI filiāle 12.05.1976. Daugavpilī V. Vitānis
6. 1:04,27 Beinaroviča Kristīne 1980. 1. vsk. 05.07.1996. Valmierā R. Zigmunds
7. 1:04,7 Dombrovska Olga 1965. 15. vsk. 26.06.1981. Rīgā D. Maļina
8. 1:04,9 Bortkeviča Inna 1967. 5. vsk. 18.07.1983. Liepājā D. Maļina
9. 1:05,3 Muravjova Olga 1969. 9. vsk. 06.07.1985. Kijevā V. Gekiša
10. 1:05,8 Sivoronova Jeļena 1962. 13. vsk. 30.06.1977. Rīgā V. Vitānis
11. 1:06,9 Gubina Svetlana 1965. 15. vsk. 09.08.1981. Liepājā S. Ivanovs
12. 1:07,2 Baisicka Svetlana 1970. 12. vsk. 20.07.1986. Rīgā V. Gekiša
13. 1:07,6 Gerbe Ināra 1964. 9. vsk. 13.08.1981. Rīgā V. Gekiša
14. 1:07,7 Ļaksa Ella 1961. 4. vsk. 24.06.1980. Jūrmalā D. Maļina
15. 1:07,8 Mikulāne Jana 1982. Medumu vsk. 18.09.1999. Kaširā S. Petrakova


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Tāllēkšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 100 m barjerskrējiens