nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.5. Vingrinājumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.3. Reālā argumenta vektorfunkcijas

4.4. Jautājumi

 1. Kā funkciju var uzdot parametriski?
 2. Vai jebkura vienādojumu sistēma $ \;\left\{\begin{array}{l}
x=\varphi(t),\\
y=\psi(t)
\end{array}\right.\;$ uzdod funkciju $ \;y=f(x)$ parametriski?
 3. Formulēt teorēmu par parametriski uzdotas funkcijas atvasināšanu?
 4. Kā parametriski telpā var uzdot nepārtrauktu līniju?
 5. Kā parametriski plaknē var uzdot nepārtrauktu līniju?
 6. Definēt gludu parametriski uzdotu līniju.
 7. Definēt reālā argumenta vektorfunkciju.
 8. Definēt vektorfunkciju summu un reizinājumu ar konstanti.
 9. Definēt $ n$ vektorfunkciju lineāro kombināciju.
 10. Definēt vektorfunkcijas robežu punktā $ t_0$.
 11. Kāda sakarība pastāv starp vektorfunkcijas un tās koordinātu funkciju robežām?
 12. Definēt punktā nepārtrauktu vektorfunkciju.
 13. Definēt vektorfunkcijas atvasinājumu punktā $ t_0$.
 14. Kāda sakarība pastāv starp vektorfunkcijas un tās koordinātu funkciju atvasinājumiem?nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.5. Vingrinājumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.3. Reālā argumenta vektorfunkcijas

2002-01-21