nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Jautājumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.2. Līniju parametriskie vienādojumi

4.3. Reālā argumenta vektorfunkcijas

Apskatīsim reālā argumenta $ t$ tādu funkciju, kas katrai $ t$ vērtībai no kādas kopas $ T$ pēc noteikta likuma piekārto telpas $ \mathbb{R}^n$ vienu vektoru.

Šādu funkciju sauc par reālā argumenta $ t$ vektorfunkciju un apzīmē $ \overline{f}(t)$. Šī mainīgā vektora $ \overline{f}(t)$ koordinātas ir argumenta $ t$ reālas funkcijas: $ f_1(t)$, $ f_2(t)$, $ \ldots$, $ f_n(t)$ (visas šīs koordinātu funkcijas ir definētas kopā $ T$).

Kā zināms, vektoru pilnīgi nosaka tā koordinātas. Tāpēc uzdot vektorfunkciju $ \overline{f}(t)$ nozīmē uzdot $ n$ reālas funkcijas $ f_1(t)$, $ f_2(t)$, $ \ldots$, $ f_n(t)$. Vektorfunkciju $ \overline{f}(t)$ parasti pieraksta šādi:

$\displaystyle \overline{f}(t)=\left(f_1(t), f_2(t),
\ldots\;, f_n(t)\right)$

jeb

$\displaystyle \overline{f}(t)=f_1(t)\overline{e}_1+f_2(t)\overline{e}_2+\cdots+f_n(t)\overline{e}_n\;,$

kur $ \overline{e}_1, \overline{e}_2, \ldots, \overline{e}_n$ - koordinātu asu vienības vektori jeb orti.

Ja izvēlamies noteiktu argumenta vērtību $ t_0$, tad šai vērtībai atbilst noteikts pastāvīgs (konstants) vektors

$\displaystyle \overline{f}(t_0)=\left(f_1(t_0), f_2(t_0),
\ldots, f_n(t_0)\right)\;.$

(Šī vektora koordinātas ir reālie skaitļi).

4.2. definīcija. Par divu vektorfunkciju

$\displaystyle \overline{f}(t)=\left(f_1(t), f_2(t),
\ldots, f_n(t)\right)$

un

$\displaystyle \overline{g}(t)=\left(g_1(t), g_2(t),
\ldots, g_n(t)\right)$

summu sauc šādu vektorfunkciju

$\displaystyle \left(f_1(t)+g_1(t), f_2(t)+g_2(t),
\ldots, f_n(t)+g_n(t)\right)$

un apzīmē:

$\displaystyle \overline{f}(t)+\overline{g}(t)\;.$

4.3. definīcija. Par vektorfunkcijas $ \overline{f}(t)=\left(f_1(t), f_2(t),
\ldots, f_n(t)\right)$ reizinājumu ar reālu skaitli $ c$ sauc šādu vektorfunkciju

$\displaystyle \left(cf_1(t), cf_2(t), \ldots, cf_n(t)\right)$

un apzīmē $ c\overline{f}(t)$.

4.3. piezīme. 
Analogi var definēt $ n$ vektorfunkciju lineāro kombināciju.

Apskatīsim vektorfunkciju $ \overline{f}(t)=\left(f_1(t), f_2(t),
\ldots, f_n(t)\right)$, kas definēta punkta $ t_0$ kaut kādā apkārtnē, izņemot varbūt pašu šo punktu.

4.4. definīcija. Pastāvīgu vektoru $ \overline{a}=(a_1, a_2, \ldots,
a_n)$ sauc par vektorfunkcijas $ \overline{f}(t)$ robežu punktā $ t_0$, ja $ \lim\limits_{t\rightarrow
t_0}\left\vert\overline{f}(t)-\overline{a}\right\vert=0$.

Pieraksta $ \lim\limits_{t\rightarrow
t_0}\overline{f}(t)=\overline{a}$.

No divkāršām nevienādībām

\begin{multline*}
\left\vert f_i(t)-a_i\right\vert\leq
\sqrt{\left(f_1(t)-a_1\ri...
...t+\cdots+\left\vert f_n(t)-a_n\right\vert\\
(i=1, 2, \ldots, n)
\end{multline*}

seko, ka

$\displaystyle \lim\limits_{t\rightarrow t_0}\overline{f}(t)=\overline{a}\Leftri...
...\
\cdots\\
\lim\limits_{t\rightarrow t_0}f_n(t)=a_n\/.\
\end{array}\right.$

4.5. definīcija. Vektorfunkciju $ \;\overline{f}(t)\;$ sauc par nepārtrauktu punktā $ \;t_0\in T$, ja $ \lim\limits_{t\rightarrow
t_0}\overline{f}(t)=\overline{f}(t_0)$.

Ņemot vērā sakarību, kas pastāv starp vektorfunkcijas robežu un tās koordinātu funkciju robežām, seko, ka vektorfunkcija ir nepārtraukta punktā $ t_0$ tad un tikai tad, kad šajā punktā ir nepārtrauktas tās koordinātu funkcijas.

Apskatīsim punkta $ t_0$ apkārtnē definētu vektorfunkciju $ \overline{f}(t)$. Punkta $ t_0$ apkārtnē izvēlēsimies patvaļīgu punktu $ t\neq t_0$ un sastādīsim šādu attiecību

$\displaystyle \frac{\overline{f}(t)-\overline{f}(t_0)}{t-t_0}\/.$

Ja šādai attiecībai punktā $ t_0$ eksistē robeža, tad šo vektoru, kuru apzīmē $ \overline{f'}(t_0)$, sauc par vektorfunkcijas atvasinājumu punktā $ t_0$. Pie tam vektorfunkciju $ \overline{f}(t)$ sauc par diferencējamu punktā $ t_0$.

Tādējādi

$\displaystyle \boxed{\overline{f'}(t_0)=\lim\limits_{t\rightarrow t_0}\frac{\overline{f}(t)-
\overline{f}(t_0)}{t-t_0}\;.}$

Tā kā

$\displaystyle \frac{\overline{f}(t)- \overline{f}(t_0)}{t-t_0}
=\left(\frac{f_1...
..., \frac{f_2(t)-f_2(t_0)}{t-t_0},
\ldots, \frac{f_n(t)-f_n(t_0)}{t-t_0} \right),$

tad acīmredzami

$\displaystyle \overline{f'}(t_0)=\left(f'_1(t_0), f'_2(t_0), \ldots, f'_n(t_0)\right)$

jeb

$\displaystyle \overline{f'}(t_0)=f'_1(t_0)\overline{e}_1+f'_2(t_0)\overline{e}_2+
\cdots+f'_n(t_0)\overline{e}_n\;.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Jautājumi Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.2. Līniju parametriskie vienādojumi

2002-01-21