nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: SATURS Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.4. Jautājumi

4.5. Vingrinājumi

 1. Pierādīt, ka vienādojumi $ x=2\cos t$, $ y=3\sin t\quad (0\leq t\leq
\pi)$ parametriski definē funkciju.
 2. Atrast $ \frac{dy}{dx}$ un $ \frac{d^2y}{dx^2}$ šādām parametriski uzdotām funkcijām:
  1. $ \left\{\begin{array}{l}
x=t-\sin t,\\
y=1-\cos t;
\end{array}\right.$
  2. $ \left\{\begin{array}{l}
x=e^{2t},\\
y=1-e^{-t}.
\end{array}\right.$
 3. Noskaidrot, kādu līniju telpā (vai plaknē) uzdod šādi vienādojumi:
  1. $ \left\{\begin{array}{l}
x=5\cos t,\\
y=5\sin t,\\
z=2, \qquad 0\leq t\leq 2\pi;\end{array}\right.$
  2. $ \left\{\begin{array}{l}
x=a\ch t,\\
y=b\sh t,\qquad -\infty<t<+\infty;\end{array}\right.$
  3. $ \left\{\begin{array}{l}
x=2,\\
y=3\cos t,\\
z=\sin t, \qquad 0\leq t\leq \pi;\end{array}\right.$
  4. $ \left\{\begin{array}{l}
x=t,\\
y=t^2,\qquad -\infty<t<+\infty.\end{array}\right.$
 4. Atvasināt šādas vektorfunkcijas un izskaitļot atvasinājumu vērtības punktā $ t_0$:
  1. $ \overline{r}(t)=(t-\sin t)\overline{i}+(1-\cos
t)\overline{j}+2\sin t\overline{k},\quad t_0=\frac{\pi}{2};$
  2. $ \overline{r}(t)=e^{-t}\overline{i}+e^t\overline{j}+t\overline{k},\quad t_0=0;$
  3. $ \overline{r}(t)=(t^2-3)\overline{i}+(t^3+2)\overline{j}+\ln t\overline{k},\quad t_0=1;$
  4. $ \overline{r}(t)=(2-t)\overline{i}+\sqrt{25-t^2}\;\overline{j}+t^3\overline{k},\quad t_0=4.$nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: SATURS Augstāk: 4. PARAMETRISKI UZDOTAS FUNKCIJAS UN VEKTORFUNKCIJAS Iepriekšējais: 4.4. Jautājumi

2002-01-21