nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2. Rolla teorēma (Teorēma par atvasinājuma Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS

2.1. Fermā teorēma

2.1. teorēma. Ja intervālā $ \left\langle a;b\right\rangle$ definētā funkcija šī intervāla iekšējā punktā $ c$ sasniedz savu vismazāko vai vislielāko vērtību un ir diferencējama šajā punktā, tad $ f'(c)=0$.

$ \blacktriangleright$ Pieņemsim, ka punktā $ c$ funkcija $ f$ sasniedz savu vislielāko vērtību, t.i., visiem $ x\in \left\langle
a;b\right\rangle$ izpildās $ f(x)\leq f(c)$. Sastādīsim attiecību $ \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ un novērtēsim tās zīmi.

Ja $ x<c$, tad

$\displaystyle \frac{f(x)-f(c)}{x-c}\geq 0,$

ja $ x>c$, tad

$\displaystyle \frac{f(x)-f(c)}{x-c}\leq 0.$

(Skaitītājs abos gadījumos ir nepozitīvs, t.i., $ f(x)-f(c)\leq
0$).

Atradīsim šai attiecībai vienpusējās robežas punktā $ c$. Robeža no kreisās puses būs vienāda ar funkcijas atvasinājumu no kreisās puses punktā $ c$, pie tam $ f'(c-0)\geq 0$.

Analogi

$\displaystyle f'(c+0)=\lim_{\substack{x\rightarrow
c\\  x>c}}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\leq 0.$

(Vienpusējie atvasinājumi eksistē un tie ir vienādi ar $ f'(c)$, jo funkcija ir diferencējama šajā punktā).

Esam ieguvuši, ka

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
f'(c-0)\geq 0, \\
f'(c+0)\leq 0. \
\end{array}\right.$

Tādējādi $ f'(c)=0$. $ \blacktriangleleft$
2.1. piezīme. 
$ \phantom{}$

  1. Analogi apskata otru gadījumu, kad funkcija punktā $ c$ sasniedz savu vismazāko vērtību.
  2. Funkcijas grafikam atbilstošajā punktā $ A(c;f(c))$novilktā pieskare ir horizontāla (2.1. zīm.).

\includegraphics[height=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/7arma.eps}

2.1. zīmējums


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2. Rolla teorēma (Teorēma par atvasinājuma Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS

2002-01-21