Matemātika  DU TSC  

Skolēnu zinātniski-pētnieciskā darba matemātikā vadība
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Polinomu algebras mājas lapas resursi būs noderīgi profesonālā maģistra studiju programmas "Vidējās izglītības skolotājs" (specializācija: matemātikas un informātikas skolotājs)  studentiem.

2008./2009. studiju gads, pavasara semestris


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi diskrētajā matemātikā


 

Lekciju materiāli

 

 
PDF dokuments   1. lekcija
 • Ievads grafu teorijā
 • 1. mājas darbs
 
PDF dokuments   2. lekcija
 • Ievads grafu teorijā
 • Grafu izomorfisms un invarianti
 • Sakarīgums
 • Koki
 • 2. mājas darbs
 
PDF dokuments   3. lekcija
 • Cikli
 • Neatkarīgums
 • Planaritāte
 • 3. mājas darbs