Matemātika  DU TSC  

Polinomu algebra
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Polinomu algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" studentiem.

2008./2009. studiju gads, pavasara semestris


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi polinomu algebrā


 

Lekciju materiāli

 

 
PDF dokuments   1. lekcija
 • Gredzeni - atkārtojums no skaitļu teorijas kursa
 • Polinomu teorijas pamatfakti
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija
 • Vairāku argumentu polinomi
 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija
 • Faktorizācija patvaļīgos gredzenos
 • LKD un MKD patvaļīgos gredzenos
 • Eiklīda gredzeni
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   9. lekcija
 • Vairāku argumentu polinomu dalīšana ar atlikumu
 • Grobnera bāzes
 • 9. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija
 • Polinomu faktorizācija
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   10. lekcija
 • Grobnera bāzu eksistence
 • Grobnera bāzu atrašanas algoritms
 • 10. mājas darbs

 

PDF dokuments   4. lekcija
 • Pamatfakti par C
 • Polinomu faktorizācija virs R un C
 • 4. mājas darbs
PDF dokuments   11. lekcija
 • Grobnera bāzu pielietojumi
 • Grobnera bāzu teorijas darbietilpīgākie pierādījumi - patstāvīgā lasīšana
 • 11. mājas darbs

 

PDF dokuments   5. lekcija
 • Faktorizācija virs Z un Q
 • Integrāla gredzena daļu lauks un tā pielietojumi algebrā
 • 5. mājas darbs
PDF dokuments   12. lekcija
 • Simetriskie polinomi
 • 12. mājas darbs
 
PDF dokuments   6. lekcija
 • Atlikumu klases polinomu gredzenos
 • 6. mājas darbs
 
PDF dokuments   7. lekcija
 • Ideāli un faktorgredzeni
 • 7. mājas darbs